EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:108:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 108, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 108

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
30. april 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

406. plenarforsamling af 28. og 29. januar 2004

2004/C 108/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog om omdannelse af Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser til en fællesskabsretsakt med opdatering af dens bestemmelser« (KOM(2002) 654 endelig)

1

2004/C 108/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Tilpasning af e-business-politikker i et miljø i udvikling: Status over digitaliseringsinitiativet og fremtidige udfordringer« — KOM(2003) 148 endelig

23

2004/C 108/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (omarbejdet udgave)« — KOM(2003) 418 endelig — 2003/0153 COD

29

2004/C 108/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof« (KOM(2003) 522 endelig — 2003/0205 (COD))

32

2004/C 108/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fremtidige transportinfrastrukturer: Planlægning og nabolande — bæredygtig mobilitet —finansiering«

35

2004/C 108/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fremme af vedvarende energikilder: Indsatsmuligheder og finansieringsinstrumenter«

45

2004/C 108/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk søfartssikkerhedsagentur« (KOM(2003) 440 endelig - 2003/0159 (COD))

52

2004/C 108/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)« — KOM(2003) 524 endelig – 2003/0207 (COD)

55

2004/C 108/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave)« — KOM(2003) 559 endelig - 2003/0221 (COD)

56

2004/C 108/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002  om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart« — KOM(2003) 566 endelig - 2003/0222 (COD)

57

2004/C 108/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførsel af affald« — KOM(2003) 379 endelig – 2003/0139 COD

58

2004/C 108/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse fluorholdige drivhusgasser — KOM(2003) 492 endelig

62

2004/C 108/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om indførelse af en ordning for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og Forslag til Rådets forordning om indførelse af en ordning for mindre grænsetrafik ved de midlertidige ydre landgrænser mellem medlemsstaterne« (KOM(2003) 502 endelig – 2003/0193 (CNS) – 2003/0194 (CNS)

65

2004/C 108/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kulturindustrien i Europa«

68

2004/C 108/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser« — KOM(2003) 825 endelig – 2003/0317 (CNS)

78

2004/C 108/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion« (KOM(2003) 701 endelig – 2003/0275 (CNS)).

80

2004/C 108/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis)« — KOM(2003) 356 endelig - 2003/0134 (COD)

81

2004/C 108/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«)« — KOM(2003) 443 endelig - 2003/0162 (COD)

86

2004/C 108/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Beretning fra Kommissionen: »XXXII. Beretning om Konkurrencepolitikken 2002«« — SEK(2003) 467 endelig.

90

2004/C 108/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser« (KOM(2003) 687 endelig - 2003/0273 (CNS))

97

2004/C 108/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Beskæftigelsessituationen i landbruget i EU og i ansøgerlandene. Perspektiverne for aktioner frem til 2010«

101


DA

 

Top