EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:102E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 102, 28. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 102E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
28. april 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Mandag, den 8. marts 2004

2004/C 102E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Erklæringer fra formanden

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Udvalgenes sammensætning

Parlamentets sammensætning

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Andragender

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Ligestilling — Daphne II-programmet ***II — Forening af arbejds-, familie- og privatliv — Situationen for kvinder fra mindretalsgrupper i EU (forhandling)

Befolkning og udvikling (forhandling)

Fri bevægelighed og opholdsret for unionsborgere ***II (forhandling)

Ulovlig narkotikahandel og straffene herfor * (forhandling)

Forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser * (forhandling)

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (ændring af forretningsordenen) (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

Afslutning af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

19

BILAG I

20

 

Tirsdag, den 9. marts 2004

2004/C 102E/2

PROTOKOL

21

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af sessionen

Åbning af mødet

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Modtagne dokumenter

Offentlig foderstof- og fødevarekontrol ***I (forhandling)

Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (forhandling)

Bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer (forhandling)

Korrekt gennemførelse af associeringsaftalen EF-Israel (mundtlige forespørgsler med forhandling)

Afstemningstid

Valg af næstformand til Europa-Parlamentet

Affald ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Ekstraktionsmidler til fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Tredjelandes virksomhed på søtransportområdet ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Førtiltrædelsesstøtte * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Ændringsbudget nr. 1/2004 (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Ændringsbudget 2/2004 (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Tilpasning af referencebeløb (Euratoms sjette rammeprogram)* (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Tilpasning af referencebeløb (forordninger) ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Tilpasning af referencebeløb (beslutninger) ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Tilpasning af referencebeløb (afgørelser) ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel på åbent hav * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Tidsbegrænset opholdstilladelse * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Europols personale * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Biologiske og kemiske kampstoffer (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Indsattes rettigheder i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Daphne II-programmet ***II (afstemning)

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (ændring af forretningsordenen) (afstemning)

Omstrukturering af forretningsordenen (afstemning)

Offentlig foderstof- og fødevarekontrol ***I (afstemning)

Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (afstemning)

Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (afstemning)

Emission af forurenende luftarter fra motorer, som benytter naturgas eller autogas ***I (afstemning)

Ulovlig narkotikahandel og straffene herfor * (afstemning)

Forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser * (afstemning)

Forening af arbejds-, familie- og privatliv (afstemning)

Situationen for kvinder fra mindretalsgrupper i EU (afstemning)

Befolkning og udvikling (afstemning)

Bedre og enklere EU-lovgivning (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang (forhandling)

Stabiliserings- og associeringsprocessen * (forhandling)

Fremme af organer på ungdomsområdet ***II — Fremme af organer på uddannelsesområdet ***II — Fremme af organer på kulturområdet ***II (forhandling)

Ny generation af programmer inden for uddannelse og kultur samt aktivt borgerskab (meddelelse fra Kommissionen)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Luftkvaliteten ***I (forhandling)

Støtteordninger for landbrugere * — Den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

44

BILAG 1

46

BILAG II

59

VEDTAGNE TEKSTER

106

P5_TA(2004)0123
Affald ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald (kodificeret udgave) (KOM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

106

P5_TA(2004)0124
Ekstraktionsmidlertil fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (kodificeret udgave) (KOM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

106

P5_TA(2004)0125
Tredjelandes virksomhed på søtransportområdet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet (kodificeret udgave) (KOM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

107

P5_TA(2004)0126
Førtiltrædelsesstøtte *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 555/2000, (EF) nr. 2500/2001, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 1267/1999, således at de lande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, kan deltage i udbud, som iværksættes som led i EF-programmerne for førtiltrædelsesstøtte (KOM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

108

P5_TA(2004)0127
Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (KOM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

108

P5_TC1-COD(2003)0152
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule-programmet)

109

BILAG

113

P5_TA(2004)0128
Ændringsbudget nr. 1/2004
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2004 for regnskabsåret 2004 (sektion III — Kommissionen) (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

116

P5_TA(2004)0129
Ændringsbudget nr. 2/2004
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til ændringsbudget nr. 2/2004 for regnskabsåret 2004 (sektion VIII (B) — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

118

P5_TA(2004)0130
Tilpasning af referencebeløb (Euratoms sjette rammeprogram) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 2002/668/Euratom med henblik på tilpasning af referencebeløbet, af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union (KOM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

120

P5_TA(2004)0131
Tilpasning af referencebeløb (forordninger)***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 og forordning (EF) nr. 1655/2000, (EF) nr. 1382/2003 og (EF) nr. .../2003 med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union (KOM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

121

P5_TA(2004)0132
Tilpasning af referencebeløb (beslutninger) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 96/411/EF og beslutning nr. 276/1999/EF, 1719/1999/EF, 2850/2000/EF, 507/2001/EF, 2235/2002/EF, 2367/2002/EF, 253/2003/EF, 1230/2003/EF og .../2003/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union (KOM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

122

P5_TA(2004)0133
Tilpasning af referencebeløb (afgørelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1720/1999/EF, 253/2000/EF, 508/2000/EF, 1031/2000/EF, 1445/2000/EF, 163/2001/EF, 1411/2001/EF, 50/2002/EF, 466/2002/EF, 1145/2002/EF, 1513/2002/EF, 1786/2002/EF, 291/2003/EF og 20/2004/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union (KOM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

123

P5_TA(2004)0134
Bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel på åbent hav *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kongeriget Spaniens initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af en konvention om toldmyndighedernes bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel på åbent hav (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

124

P5_TA(2004)0135
Tidsbegrænset opholdstilladelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel eller organiseret ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

135

P5_TA(2004)0136
Vedtægten for Europols personale *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

140

P5_TA(2004)0137
Tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

141

P5_TA(2004)0138
Tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

141

P5_TA(2004)0139
Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

142

P5_TA(2004)0140
Biologiske og kemiske kampstoffer
Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om samarbejde i EU om beredskab og indsats over for angreb med biologiske og kemiske kampstoffer (sundhedssikkerhed) (2003/2187(INI))

146

P5_TA(2004)0141
Databeskyttelse
Europa-Parlamentets forslag til beslutning om Kommissionens første beretning om gennemførelsen af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) (KOM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

147

P5_TA(2004)0142
Indsattes rettigheder i Den Europæiske Union
Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om indsattes rettigheder i Den Europæiske Union (2003/2188(INI))

154

P5_TA(2004)0143
Daphne II-programmet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om EF-handlingsprogrammet (2004-2008) om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne II-programmet) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

159

P5_TC2-COD(2003)0025
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 9. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. /2004/EF om EF-handlingsprogrammet (2004-2008) om forebyggelse g bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne II-programmet)

160

BILAG
SÆRLIGE MÅLSÆTNINGER OG FORANSTALTNINGER

166

P5_TA(2004)0144
Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (ændring af forretningsordenen)
Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af forretningsordenen som følge af vedtagelsen af forordningen om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (2003/2205(REG))

170

P5_TA(2004)0145
Omstrukturering af forretningsordenen
Europa-Parlamentets afgørelse om omstrukturering af forretningsordenen i forlængelse af afgørelsen af 12. juni 2002 og punktuelle ændringer, der efterfølgende har vist sig nødvendige (2003/2233(REG))

173

P5_TA(2004)0146
Offentlig foderstof- og fødevarekontrol ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig foderstof- og fødevarekontrol (KOM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

183

P5_TC1-COD(2003)0030
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om offentlig foderstof- og fødevarekontrol samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes

184

BILAG I
OMRÅDER OMHANDLET I ARTIKEL 2, Nr. 15

232

BILAG II
KOMPETENTE MYNDIGHEDER

232

BILAG III
KARAKTERISERING AF ANALYSEMETODER

234

BILAG IV
AKTIVITETER OG MINIMUMSGEBYRER ELLER -AFGIFTER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG KONTROL AF EF-VIRKSOMHEDER

235

BILAG V
AKTIVITETER OG MINIMUMSGEBYRER ELLER -AFGIFTER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG KONTROL AF VARER OG LEVENDE DYR, DER INDFØRES I FÆLLESSKABET

237

BILAG VI
KRITERIER, DER SKAL LÆGGES TIL GRUND FOR BEREGNINGEN AF GEBYRER

239

BILAG VII
EF-REFERENCELABORATORIER

239

BILAG VIII
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER, DER FORTSAT GÆLDER I HENHOLD TIL ARTIKEL 61

241

P5_TA(2004)0147
Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger og procedurer til sikring af overholdelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (KOM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

242

P5_TC1-COD(2003)0024
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om foranstaltninger og procedurer til sikring af overholdelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder

243

P5_TA(2004)0148
Elektromagnetisk kompatibilitet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (KOM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))

256

P5_TC1-COD(2002)0306
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF

257

BILAG I
Væsentlige krav

267

BILAG II
Procedure for overensstemmelsesvurdering som omhandlet i artikel 7 (intern fabrikationskontrol)

267

BILAG III
Procedure for overensstemmelsesvurdering som omhandlet i artikel 7

268

BILAG IV
Teknisk dokumentation, EF-overensstemmelseserklæring

268

BILAG V
CE-mærkning

269

BILAG VI
Kriterier for vurdering af de organer, der skal gives meddelelse om

270

BILAG VII
Sammenligningstabel

270

P5_TA(2004)0149
Emission af forurenende luftarter fra motorer, som benytter naturgas eller autogas ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (KOM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

271

P5_TC1-COD(2003)0205
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (Omarbejdet udgave)

272

BILAG I
OMRÅDE, DEFINITIONER OG FORKORTELSER, ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE, SPECIFIKATIONER, PRØVNING OG PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

282

BILAG II
OPLYSNINGSSKEMA Nr. ... I HENHOLD TIL BILAG I TIL RÅDETS DIREKTIV 70/156/EØF OM EF-TYPEGODKENDELSE

309

BILAG III
PRØVNINGSFORSKRIFTER

329

BILAG IV
TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR DET REFERENCEBRÆNDSTOF, SOM FORESKRIVES TIL GODKENDELSESPRØVNING OG TIL KONTROL AF PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

422

BILAG V
SYSTEM TIL ANALYSE OG PRØVETAGNING

425

BILAG VI
EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

453

BILAG VII
EKSEMPEL PÅ BEREGNINGSMÅDE

455

BILAG VIII
SÆRLIGE TEKNISKE KRAV FOR ETHANOLDREVNE DIESELMOTORER

474

BILAG IX
FRISTER FOR GENNEMFØRELSE AF DE OPHÆVEDE DIREKTIVER I NATIONAL RET

478

BILAG X
SAMMENLIGNINGSTABEL

478

P5_TA(2004)0150
Ulovlig narkotikahandel og straffene herfor *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets rammeafgørelse om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

479

P5_TA(2004)0151
Forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser (KOM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))

480

P5_TA(2004)0152
Forening af arbejds-, familie- og privatliv
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til forening af arbejdsliv og familie- og privatliv (2003/2129(INI))

492

P5_TA(2004)0153
Situationen for kvinder fra mindretalsgrupper i EU
Europa-Parlamentets beslutning om situationen for kvinder fra mindretalsgrupper i Den Europæiske Union (2003/2109(INI))

497

P5_TA(2004)0154
Befolkning og udvikling
Europa-Parlamentets beslutning om befolkning og udvikling 10 år efter FN-konferencen i Kairo (2003/2133(INI))

503

P5_TA(2004)0155
Bedre og enklere EU-lovgivning
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om bedre og enklere EU-lovgivning (KOM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

512

 

Onsdag, den 10. marts 2004

2004/C 102E/3

PROTOKOL

515

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 25.-26. marts 2004) — opfølgning af regeringskonferencen (redegørelser efterfulgt af forhandling)

Nye medlemsstater (global overvågningsrapport) — Bulgariens fremskridt hen imod tiltrædelse — Rumæniens fremskridt hen imod tiltrædelse (forhandling)

Undertegnelse af ændringsbudgetterne for regnskabsåret 2004

Afstemningstid

International kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Stabiliserings- og associeringsprocessen * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Fri bevægelighed og opholdsret for unionsborgere ***II (afstemning)

Fremme af organer på ungdomsområdet ***II (afstemning)

Fremme af organer på uddannelsesområdet ***II (afstemning)

Fremme af organer på kulturområdet ***II (afstemning)

Støtteordninger for landbrugere * (afstemning)

Den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven * (afstemning)

Antallet af de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg og delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg (afstemning)

Ligestilling (afstemning)

Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Nye medlemsstater (global overvågningsrapport) — Bulgariens fremskridt hen imod tiltrædelse — Rumæniens fremskridt hen imod tiltrædelse (fortsat forhandling)

Det transeuropæiske transportnet ***I (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med luftfartsydelser ***II — Sikkerhed inden for civil luftfart ***I — Forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører ***II (forhandling)

Strategien for det indre marked — Prioriteringer 2003-2006 (forhandling)

Moms inden for postsektoren * (forhandling)

Videnskabeligt og teknisk samarbejde EF/Israel * (forhandling)

Paneuropæiske e-forvaltningstjenester ***II (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

528

BILAG 1

530

BILAG II

536

VEDTAGNE TEKSTER

565

P5_TA(2004)0156
International kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet (KOM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

565

P5_TA(2004)0157
Konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980 som ændret ved Vilnius-protokollen af 3. juni 1999 (KOM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS))

565

P5_TA(2004)0158
Stabiliserings- og associeringsprocessen *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om etablering af europæiske partnerskaber inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen (KOM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS))

566

P5_TA(2004)0159
Beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater *
Europa-Parlamentets lovgivninggsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (KOM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS))

569

P5_TA(2004)0160
Fri bevægelighed og opholdsret for unionsborgere ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD))

571

P5_TA(2004)0161
Fremme af organer på ungdomsområdet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet (15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD))

572

P5_TC2-COD(2003)0113
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr./2004/EF om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet

572

BILAG

577

P5_TA(2004)0162
Fremme af organer på uddannelsesområdet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet (15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD))

581

P5_TC2-COD(2003)0114
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

581

BILAG

586

P5_TA(2004)0163
Fremme af organer på kulturområdet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet (15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD))

591

P5_TC2-COD(2003)0115
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet

592

P5_TA(2004)0164
Støtteordninger for landbrugere *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (KOM(2003)698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS))

601

P5_TA(2004)0165
Den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 (KOM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS))

626

P5_TA(2004)0166
Antallet af de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg og delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg
Europa-Parlamentets afgørelse om antallet af de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg og delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg

635

P5_TA(2004)0167
Ligestilling
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions politik om ligestilling mellem kønnene

638

P5_TA(2004)0168
Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang
Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang (2003/2229(INI))

640

 

Torsdag, den 11. marts 2004

2004/C 102E/4

PROTOKOL

645

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Erklæring fra formanden

Modtagne dokumenter

Sociale sikringsordninger for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet ***I (forhandling)

Sundheds- og ældrepleje (forhandling)

Afstemningstid

Tilpasninger af traktater som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med luftfartsydelser ***II (afstemning)

Forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører ***II (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Paneuropæiske e-forvaltningstjenester ***II (afstemning)

Det transeuropæiske transportnet ***I (afstemning)

Sikkerhed inden for civil luftfart ***I (afstemning)

Velkomstord

Afstemningstid

Sociale sikringsordninger for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet ***I (afstemning)

Moms inden for postsektoren * (afstemning)

Videnskabeligt og teknisk samarbejde EF/Israel * (afstemning)

Det Europæiske Råd (regeringskonferencen) (afstemning)

Fremskridt med hensyn til at etablere et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2003) (afstemning)

Nye medlemsstater (global overvågningsrapport) (afstemning)

Bulgariens fremskridt hen imod tiltrædelse (afstemning)

Rumæniens fremskridt hen imod tiltrædelse (afstemning)

Strategien for det indre marked — Prioriteringer 2003-2006 (afstemning)

Sundheds- og ældrepleje (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Haiti (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Indvirkningen af aktiv lavfrekvent sonar på havmiljøet (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Ukraine (forhandling)

Venezuela (forhandling)

Burma (fornyelse af sanktionerne i april) (forhandling)

Afstemningstid

Ukraine (afstemning)

Venezuela (afstemning)

Burma (afstemning)

Haiti (afstemning)

Valgs prøvelse

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Afgørelser vedrørende visse dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

663

BILAG 1

664

BILAG II

682

VEDTAGNE TEKSTER

756

P5_TA(2004)0169
Tilpasninger af traktater som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om tilpasning af akten vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik (KOM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

756

P5_TA(2004)0170
Beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med luftfartsydelser ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD))

756

P5_TC2-COD(2002)0067
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr./2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

757

P5_TA(2004)0171
Forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD))

767

P5_TC2-COD(2002)0234
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

768

P5_TA(2004)0172
Paneuropæiske e-forvaltningstjenester ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD))

776

P5_TC2-COD(2003)0147
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc)

776

P5_TA(2004)0173
Det transeuropæiske transportnet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (KOM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD))

792

P5_TC1-COD(2001)0229
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (fornyet forelæggelse)

793

BILAG

801

P5_TA(2004)0174
Sikkerhed inden for civil luftfart ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (KOM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

804

P5_TA(2004)0175
Sociale sikringsordninger for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

804

P5_TC1-COD(2003)0184
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

805

P5_TA(2004)0176
Moms inden for postsektoren *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (KOM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS))

814

P5_TA(2004)0177
Videnskabeligt og teknisk samarbejde EF/Israel *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel (KOM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS))

817

P5_TA(2004)0178
Det Europæiske Råd (regeringskonferencen)
Europa-Parlamentets beslutning om forberedelsen af Det Europæiske Råds møde den 25.-26. marts 2004

818

P5_TA(2004)0179
Fremskridt med hensyn til at etablere et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2003)
Europa-Parlamentets beslutning om de fremskridt, der i 2003 er gjort med hensyn til etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39)

819

P5_TA(2004)0180
Nye medlemsstater (global overvågningsrapport)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens globale overvågningsrapport om status i forberedelserne til EU-medlemskab i Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (KOM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI))

829

P5_TA(2004)0181
Bulgariens fremskridt hen imod tiltrædelse
Europa-Parlamentets beslutning om de fremskridt, som Bulgarien har gjort hen imod tiltrædelse (KOM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI))

846

P5_TA(2004)0182
Rumæniens fremskridt hen imod tiltrædelse
Europa-Parlamentets beslutning om Rumæniens fremskridt hen imod tiltrædelse (KOM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI))

851

P5_TA(2004)0183
Strategien for det indre marked: Prioriteringer 2003-2006
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Strategien for det indre marked: Prioriteringer 2003-2006 (KOM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI))

857

P5_TA(2004)0184
Sundheds- og ældrepleje
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Forslag til en fælles beretning »Sundhedspleje og ældrepleje: understøttelse af nationale strategier til sikring af et højt niveau af social beskyttelse« (KOM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI))

862

P5_TA(2004)0185
Ukraine
Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine

870

P5_TA(2004)0186
Venezuela
Europa-Parlamentets beslutning om Venezuela

873

P5_TA(2004)0187
Burma (fornyelse af sanktionerne i april)
Europa-Parlamentets beslutning om Burma (fornyelse af sanktionerne i april)

874

P5_TA(2004)0188
Haiti
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Haiti

877


DA

 

Top