EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:073:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 73, 23. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 73
47. årgang
23. marts 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
52. plenarforsamling af 19. og 20. november 2003
2004/C 73/01Regionsudvalgets udtalelse om "De europæiske regionale og lokale myndigheders rolle i konsolideringen af demokratiet i det vestlige Balkan" 1
2004/C 73/02Regionsudvalgets udtalelse om "Grønbog om forsyningspligtydelser i Europa" 7
2004/C 73/03Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om styrkelse af Lissabon-strategiens sociale dimension: Strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse" 14
2004/C 73/04Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om Effektiv investering i uddannelse og erhvervsuddannelse: en absolut nødvendighed for Europa" 17
2004/C 73/05Regionsudvalgets perspektivudtalelse om "Universiteternes rolle i den lokale og regionale udvikling i et vidensbaseret Europa" 22
2004/C 73/06Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed: Handlingsplan 2004-2006" 33
2004/C 73/07Regionsudvalgets udtalelse om:- "Beretning fra Kommissionen "Bedre lovgivning 2002"", og- "Meddelelse fra Kommissionen om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer" 38
2004/C 73/08Regionsudvalgets udtalelse om "Det lokale og regionale aspekt i forbindelse med området med frihed, sikkerhed og retfærdighed" 41
2004/C 73/09Regionsudvalgets udtalelse om:- "Forslag til Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa", og- "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om foranstaltninger, som skal træffes af medlemsstaterne for at sikre alle unionsborgeres deltagelse i 2004-valget til Europa-Parlamentet i et udvidet EU" 46
2004/C 73/10Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Integreret produktpolitik "Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv"" 51
2004/C 73/11Regionsudvalgets udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen "Udvikling af det transeuropæiske transportnet: Nyskabende finansieringsformer — Kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer"", og- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udbredelse af og indbyrdes kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer i Fællesskabet" 54
2004/C 73/12Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om På vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse" 63
2004/C 73/13Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen "Investering i forskning: en handlingsplan for Europa"" 69
2004/C 73/14Regionsudvalgets udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc)" 72
2004/C 73/15Regionsudvalgets resolution om den sjette Euro-middelhavskonference den 2. og 3. december i Napoli 77
2004/C 73/16Regionsudvalgets resolution om udvidelsen 79
DA
Top