EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:208:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 208, 03. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 208
46. årgang
3. september 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
399. plenarforsamling af 14. og 15. maj 2003
2003/C 208/01Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "PRISM 2002" 1
2003/C 208/02Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker" (KOM(2002) 767 endelig — 2002/0308 (CNS)) 7
2003/C 208/03Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge og om ændring af direktiv 92/46/EØF" (KOM(2002) 736 endelig — 2002/0299 (CNS)) 11
2003/C 208/04Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Frem mod en strategi til at beskytte og bevare havmiljøet" (KOM(2002) 539 endelig) 16
2003/C 208/05Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Handlingsplan til afhjælpning af de sociale, økonomiske og regionale konsekvenser af omstruktureringen af fiskeriet i EU" (KOM(2002) 600 endelig) 22
2003/C 208/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF med hensyn til svovlindholdet i skibsbrændstoffer" (KOM(2002) 595 endelig — Bind II — 2002/0259 (COD)) 27
2003/C 208/07Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer" (KOM(2002) 662 endelig — 2002/0274 (COD)) 30
2003/C 208/08Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EØF) nr. 3508/92" (KOM(2002) 729 endelig — 2002/0297 (CNS)) 32
2003/C 208/09Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse om en integreret ramme for fiskeripartnerskabsaftaler med tredjelande" (KOM(2002) 637 endelig) 35
2003/C 208/10Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for korn" (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0008 (CNS)) 39
2003/C 208/11Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for tørret foder for produktionsårene 2004/05 til 2007/08" (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0010 (CNS)) 41
2003/C 208/12Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter" (2003/0011 CNS), og- "Forslag til Rådets forordning om en afgift på mælk og mejeriprodukter" (2003/0012 CNS)(KOM(2003) 23 endelig — 2003/0011 + 0012 (CNS)) 45
2003/C 208/13Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår udvidelse af perioden med overgangsforanstaltninger (KOM(2003) 103 endelig — 2003/0046 (COD)) 50
2003/C 208/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelsen af anden fase af EF-handlingsprogrammet til forebyggende foranstaltninger til (2004-2008) bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og til beskyttelse af ofre og risikogrupper (DAPHNÉ II-programmet)" (KOM(2003) 54 endelig) 52
2003/C 208/15Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overtagelsestilbud" (KOM(2002) 534 endelig — 2002/0240 (COD)) 55
2003/C 208/16Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" (KOM(2003) 176 endelig — 2003/0068 (CNS)) 58
2003/C 208/17Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den fælles landbrugspolitiks fælles regler for ordninger for direkte støtte og fastlæggelse af støtteordninger for producenter af visse afgrøder (2003/0006 (CNS))", og- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2826/2000 (2003/0007 (CNS))"(KOM(2003) 23 endelig — 2003/0006 + 2003/0007 (CNS)) 64
2003/C 208/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for ris" (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0009 (CNS)) 72
2003/C 208/19Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Adgang til unionsborgerskab i EU" 76
2003/C 208/20Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Øget inddragelse af det organiserede civilsamfund i Sydøsteuropa — hidtidige erfaringer og fremtidige udfordringer" 82
2003/C 208/21Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — En strategi for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur" (KOM(2002) 511 endelig) 89
DA
Top