EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:286:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 286, 22. november 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 286
45. årgang
22. november 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2002/C 286/01Forretningsorden for Eurojust 1
I Meddelelser
Kommissionen
2002/C 286/02Euroens vekselkurs 8
2002/C 286/03Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/29.373 — Visa International/multilateralt interbankgebyr (udarbejdet i henhold til artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)) (1) 9
2002/C 286/04Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 10
2002/C 286/05Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1) 13
2002/C 286/06Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3007 — E.ON/TXU Europe Group) (1) 16
2002/C 286/07Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2857 — ECS/IEH) (1) 17
2002/C 286/08Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 18

II Forberedende retsakter i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2002/C 286/09Initiativ fra Kongeriget Danmark med henblik på vedtagelse af Rådets retsakter om ændring af Rådets retsakt af 3. november 1998 om vedtagelse af bestemmelser om sikkerhedsbeskyttelse af Europol-oplysninger 19
2002/C 286/10Initiativ fra Kongeriget Danmark med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale 20
DA(1) EØS-relevant tekst
Top