EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:202:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 202, 18. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 202
44. årgang
18. juli 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2001/C 202/01Euroens vekselkurs 1
2001/C 202/02Informationsprocedure — Tekniske forskrifter (1) 2
2001/C 202/03Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater (1) 5
2001/C 202/04Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr (1) 6
2001/C 202/05Meddelelse i overensstemmelse med artikel 12, stk. 5, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 med hensyn til oplysninger fra medlemsstaternes toldmyndigheder vedrørende tariferingen af varer i toldnomenklaturen 8
2001/C 202/06Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 89/106/EØF (1) 9
2001/C 202/07Første ajourføring af meddelelserne fra medlemsstaterne i henhold til artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager 10
2001/C 202/08Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2516 — RBPE/Britax) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 16
2001/C 202/09Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2517 — Bristol-Myers Squibb/Du Pont) (1) 17
2001/C 202/10Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2389 — Shell/DEA) (1) 18
2001/C 202/11Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder 19
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2001/C 202/12Indkaldelse af forslag om støtte til aktioner på energi- og transportområdet for perioden 2001-2002 (Indkaldelse af forslag GD TREN/2001-01) 20
DA(1) EØS-relevant tekst
Top