EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:317:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 317, 06. november 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 317
43. årgang
6. november 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
Forsamling af juni 2000
2000/C 317/01Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om Europas miljø: Hvilken kurs skal der sættes for fremtiden? Global vurdering af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling" (Det 5. miljøhandlingsprogram)" 1
2000/C 317/02Regionsudvalgets udtalelse om "Forslag til Rådets beslutning om Den Europæiske Flygtningefond" 4
2000/C 317/03Regionsudvalgets udtalelse om "Reform af den fælles landbrugspolitik — Udvikling af landdistrikternes konkurrenceevne" 7
2000/C 317/04Regionsudvalgets udtalelse om "EU's forhandlingsposition på landbrugsområdet med henblik på næste WTO-forhandlingsrunde" 12
2000/C 317/05Regionsudvalgets udtalelse om "Den fælles landbrugspolitik og bevarelsen af det europæiske kulturlandskab" 15
2000/C 317/06Regionsudvalgets udtalelse om "Offentlig adgang i landdistrikterne" 20
2000/C 317/07Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog" 22
2000/C 317/08Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — "Principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder"" 25
2000/C 317/09Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1999/311/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (TEMPUS III) (2000-2006)" 27
2000/C 317/10Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens hvidbog om erstatningsansvar for miljøskader" 28
2000/C 317/11Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om lufttransport og miljø: Frem mod en bæredygtig udvikling" 31
2000/C 317/12Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet" 33
2000/C 317/13Regionsudvalgets udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer", og- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftens indhold af ozon" 35
2000/C 317/14Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Forbedring af turismens beskæftigelsespotentiale"" 40
2000/C 317/15Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse — Skabelse af et Europa med plads til alle" 47
2000/C 317/16Regionsudvalgets udtalelse om:- "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for at medtage hør og hamp bestemt til fiberproduktion", og- "Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion" 50
2000/C 317/17Regionsudvalgets udtalelse om "Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, unge volontører, undervisere og erhvervslærere" 53
2000/C 317/18Regionsudvalgets udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om europæisk samarbejde om evaluering af kvaliteten i skoleundervisningen" 56
2000/C 317/19Regionsudvalgets udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om et forslag til støtteprogram for den europæiske audiovisuelle industri (Media Plus — 2001-2005)",- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media — Uddannelse) (2001-2005)", og- "Forslag til Rådets afgørelse om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005)" 60
2000/C 317/20Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Fællesskabsplan til bekæmpelse af doping inden for sporten"" 63
DA
Top