EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:064:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 64, 27. februar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378–7001

C 64
41. årgang
27. februar 1998
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I Meddelelser
. . . . . .
II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
Forsamling af november 1997
98/C 64/01Regionsudvalgets udtalelse om »Benchmarking af konkurrenceevnen — Iværksættelse af en foranstaltning, som stilles til rådighed for operatører og offentlige myndigheder« 1
98/C 64/02Regionsudvalgets udtalelse om »De regionale og lokale myndigheders syn på udformningen af EU's strukturpolitik efter 1999« 5
98/C 64/03Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens meddelelse “Samhørighed og Informationssamfundet”« 20
98/C 64/04Regionsudvalgets udtalelse om »Forvaltning, anvendelse og beskyttelse af skovene i EU« 25
98/C 64/05Regionsudvalgets udtalelse om:
— »Kommissionens meddelelse til Rådet og Parlamentet om en EF-strategi til bekæmpelse af forsuring«,
— »Forslag til Rådets direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer of om ændring af direktiv 93/12/EØF«, og
— »Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående yderligere begrænsning af emissionen af svovl«
36
98/C 64/06Regionsudvalgets udtalelse om »Agenda 2000: EU's finansieringsramme efter 1999, under hensyntagen til udvidelsesperspektiverne og udfordringerne i det 21. århundrede« 40
98/C 64/07Regionsudvalgets udtalelse om »Virkningerne for Unionens politikker af udvidelse med ansøgerlandene i Central- og Østeuropa (Konsekvensanalyse)« 48
98/C 64/08Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om lufthavnsafgifter« 56
98/C 64/09Regionsudvalgets udtalelse om »De lokale myndigheder og Euro-Middelhavspartnerskabet« 59
98/C 64/10Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om vurdering af bestemte planers og programmers virkning på miljøet« 63
98/C 64/11Regionsudvalgets udtalelse om »Transportpolitikkens paneuropæiske dimension« 67
98/C 64/12Regionsudvalgets udtalelse om »Transport af levende dyr bestemt til slagtning« 73
98/C 64/13Regionsudvalgets udtalelse om »Rådets henstilling om europæisk samarbejde til sikring af kvaliteten af de videregående uddannelser« 76
98/C 64/14Regionsudvalgets udtalelse om »Lige muligheder for piger og drenge i forbindelse med fritidsaktiviteter med særlig henblik på EU's programmer på ungdoms- og idrætsområdet« 81
98/C 64/15Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens grønbog: “Partnerskab — vejen til en ny tilrettelæggelse af arbejdet”« 85
98/C 64/16Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen og Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et handlingsprogram 1999-2003 på fællesskabsplan om forureningsrelaterede sygdomme som led i indsatsen på folkesundhedsområdet« 91
98/C 64/17Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens meddelelse og Kommissionens forslag til Europa-Parlementets og Rådets afgørelse om et handlingsprogram på fællesskabsplan om sjældne sygdomme, som led i indsatsen på folkesundhedsområdet« 96
98/C 64/18Regionsudvalgets resolution om »Resultaterne af Regeringskonferencen« 98
DA
Top