EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Buspassagerers rettigheder

Buspassagerers rettigheder

Passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, som rejser med bus, har de samme rettigheder, uanset hvor de rejser i Den Europæiske Union (EU). Disse rettigheder, herunder retten til information eller kompensation i tilfælde af forsinkelse eller aflysning, supplerer lignende rettigheder for passagerer, der rejser med færge, fly og tog.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

RESUMÉ

Passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, som rejser med bus, har de samme rettigheder, uanset hvor de rejser i Den Europæiske Union (EU). Disse rettigheder, herunder retten til information eller kompensation i tilfælde af forsinkelse eller aflysning, supplerer lignende rettigheder for passagerer, der rejser med færge, fly og tog.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen fastlægger regler for bustransport, hvad angår rutekørsel (*), for passagerer, der rejser i EU over afstande på 250 km eller mere. Nogle af bestemmelserne gælder for al kørsel, herunder over kortere afstande.

HOVEDPUNKTER

Ifølge forordningen skal der ved langdistancekørsel (dvs. over 250 km):

 • i tilfælde af aflysning eller efter en forsinkelse på mere end 90 minutter for rejser med en varighed på mere end tre timer tilbydes fyldestgørende assistance, f.eks. snacks, måltider og op til to nætters indkvartering på hotel
 • gives en garanti for refundering eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbooking eller aflysning eller efter en forsinkelse på mere end 120 minutter efter afgangstidspunktet ifølge køreplanen
 • gives en kompensation på 50 % af billetprisen efter en forsinkelse på mere end 120 minutter efter afgangstidspunktet ifølge køreplanen, ved aflysning, og hvis transportøren ikke kan tilbyde passageren enten omlægning af rejsen eller refundering
 • gives information, når kørslen aflyses, eller afgangen forsinkes
 • ydes beskyttelse af passagererne i tilfælde af personskader, tab eller beskadigelser, der skyldes færdselsuheld, og/eller kompensation i tilfælde af dødsfald
 • tilbydes særlig hjælp uden beregning til handicappede og bevægelseshæmmede såvel på busterminalen som ombord på bussen, og, hvis det er nødvendigt, også vederlagsfri transport af ledsagere.

Desuden skal der ifølge forordningen ved kørsel på under 250 km:

 • sikres ikkediskrimination på baggrund af nationalitet, hvad angår priser og kontraktforhold for passagerer
 • sikres ikkediskriminerende behandling af handicappede og bevægelseshæmmede samt økonomisk kompensation for tab eller beskadigelse af deres bevægelseshjælpemidler i tilfælde af en ulykke
 • være mindstekrav til regler om rejseinformation for alle passagerer før og efter rejsen samt generel information om deres rettigheder på busterminalen og online
 • fastlægges en procedure for behandling af klager af transportørerne, som er tilgængelig for alle passagerer
 • nedsættes uafhængige nationale organer i alle EU-lande med mandat til at håndhæve forordningen og hvor relevant pålægge sanktioner.

Forordningen giver mulighed for fritagelser for indenlandsk rutekørsel og for rutekørsel, hvor en betydelig del af kørslen finder sted uden for EU.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. marts 2013.

BAGGRUND

Europa-Kommissionens websted om buspassagerers rettigheder.

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

VIGTIGE BEGREBER

(*) Rutekørsel: almindelig buskørsel med personbefordring med bus på fastsatte ruter, hvor på- og afstigning sker ved forud fastsatte stoppesteder.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 181/2011

20.3.2011

-

EUT L 55, 28.2.2011, s. 1-12

seneste ajourføring 02.06.2020

Top