EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skibsejeres erstatningsansvar ved ulykker

Skibsejeres erstatningsansvar ved ulykker

Passagerer involveret i ulykker på havet skal have et passende erstatningsniveau for enhver bortkomst eller beskadigelse. For at sikre dette skal skibsejere have passende forsikringsordninger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

RESUMÉ

Passagerer involveret i ulykker på havet skal have et passende erstatningsniveau for enhver bortkomst eller beskadigelse. For at sikre dette skal skibsejere have passende forsikringsordninger.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger ensartede regler for erstatningsansvar og forsikring for rederier, der transporterer passagerer til søs. Den indarbejder bestemmelserne i Athenkonventionen fra 1974 angående transport af passagerer og deres bagage til søs og retningslinjerne fra Den Internationale Søfartsorganisation i EU-retten.

HOVEDPUNKTER

  • Lovgivningen gælder for alle skibe, der fører et EU-lands flag, og som rejser til eller fra en europæisk havn eller under en europæisk transportkontrakt (dvs. en kontrakt mellem transportøren og dennes passagerer, der definerer rettigheder, forpligtelser og erstatningsansvar).
  • Lovgivningen gælder i øjeblikket både internationale og nationale rejser, men den gælder ikke nationale rejser, hvor skibet er mindre end fem mil fra kystlinjen.
  • Transportørens erstatningsansvar dækker passagerer, deres bagage og køretøjer samt bevægelseshjælpemidler til bevægelseshæmmede personer.
  • I forbindelse med enhver tilskadekomst eller beskadigelse forvoldt af en søulykke (dvs. skibbrud, kæntring, kollision eller stranding, eksplosion eller brand eller andre skibsfejl) skal ofre ikke bevise transportørens skyld for at modtage erstatning.
  • Operatører på skibe skal udbetale et forskud til dækning af de øjeblikkelige økonomiske behov for en passager, der er dræbt eller kommet til skade i en søulykke. Denne betaling antyder ikke, at rederiet vedkender sig noget erstatningsansvar.
  • Forskudsbetaling i tilfælde af en passagers død er mindst 21 000 EUR.
  • Rederier skal give passagerer forståelige oplysninger om deres rettigheder.
  • Disse oplysninger skal være tilgængelige ved alle salgssteder, herunder over telefonen og internettet, og de skal udleveres før eller senest ved afrejse.
  • Senest tre år, efter at denne forordning træder i kraft (den 31. december 2012), udarbejder Kommissionen en rapport om, hvordan den bliver anvendt.
  • EU’s regeringer kan udsætte anvendelsen af lovgivningen for skibe, der udelukkende beskæftiger sig med nationale rejser, der er dækket af forordningen. For skibe, der rejser mindre end 20 mil fra land, er tidsfristen senest den 31. december 2018. For alle andre er tidsfristen den 31. december 2016.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 29. maj 2009.

For yderligere oplysninger henvises til passagerrettigheder på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 392/2009

29.5.2009

-

EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24-46

seneste ajourføring 30.09.2015

Top