EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Opbygning af et stærkere og mere sikkert digitalt Europa

Opbygning af et stærkere og mere sikkert digitalt Europa

Med henblik på at fremme Den Europæiske Unions værdier om frihed og demokrati og for at gøre det muligt for den digitale økonomi at vokse sikkert bestræber EU sig på at levere verdens mest sikre onlinemiljø.

DOKUMENT

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - EU-strategi for cybersikkerhed: Et åbent, sikkert og beskyttet cyberspace (JOIN (2013) 1 final af 7.2.2013)

RESUMÉ

Med henblik på at fremme Den Europæiske Unions værdier om frihed og demokrati og for at gøre det muligt for den digitale økonomi at vokse sikkert bestræber EU sig på at levere verdens mest sikre onlinemiljø.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FÆLLES MEDDELELSE?

Den fastsætter EU’s strategi for cybersikkerhed, der skal sørge for:

 • partnerskaber med den private sektor og ikkestatslige organisationer eller interessegrupper
 • konkrete tiltag for at beskytte og fremme borgernes rettigheder.

Den blev offentliggjort sammen med et forslag til et direktiv om net- og informationssikkerhed.

HOVEDPUNKTER

Cybersikkerhedspolitik i EU og på internationalt plan bør styres af fem principper:

 • 1.

  EU’s centrale principper (der skal gælde for både den digitale og fysiske verden)

 • 2.

  beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, ytringsfrihed, privatlivets fred og personoplysninger

 • 3.

  offentlighedens ret til sikker internetadgang og uhindret informationsstrøm

 • 4.

  demokratisk og effektiv forvaltning for alle sektorer i samfundet

 • 5.

  et fælles ansvar for sikkerhed.

Strategien er baseret på fem prioriteter:

 • at gøre systemer og domæner i stand til at modstå cyberangreb eller -nedbrud
 • drastisk at mindske cyberkriminalitet
 • at udvikle cyberforsvarspolitik og -kapacitet i forbindelse med den fælles sikkerheds og forsvarspolitik (FSFP)
 • at udvikle de industrielle og teknologiske ressourcer til cybersikkerhed
 • at fastlægge en sammenhængende international cyberspacepolitik for Den Europæiske Union og fremme EU’s centrale værdier.

Under hensyntagen til den internationale karakter af cyberspace kræver strategien, at organer på EU-plan og internationalt plan påtager sig et ansvar, samarbejder og har kontakt til industrien og den akademiske verden. Disse organer omfatter kompetente EU-myndigheder og nationale myndigheder for:

Strategien omfatter også at føre en dialog med internationale organer såsom Europarådet, NATO og De Forenede Nationer.

For yderligere oplysninger henvises til cybersikkerhed på Europa-Kommissionens websted.

seneste ajourføring 14.09.2015

Top