EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporbarhed af færdigpakkede fødevarer

Sporbarhed af færdigpakkede fødevarer

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/91/EU om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sikrer, at forbrugerne kan spore oprindelsen af færdigpakkede fødevarer.

Det kræver, at sådanne fødevarer mærkes, så forbrugerne kan se, hvilket parti de stammer fra.

Det sikrer, at de offentlige sundheds- og fødevaresikkerhedsmyndigheder kan finde ud af oprindelse og identitet af færdigpakkede fødevarer, såfremt disse bliver genstand for en tvist eller frembyder en fare for forbrugernes sundhed.

Det fastlægger regler om, at virksomheder, der fremstiller, tilvirker, emballerer og importerer disse fødevarer, skal mærke dem ved hjælp af et fælles system til identifikation af partier.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på alle færdigpakkede fødevarer, med undtagelse af:

landbrugsprodukter, som:

befinder sig på midlertidige oplagrings-, påfyldnings- eller emballeringssteder

transporteres til producentorganisationer

afhentes med henblik på umiddelbar forarbejdning

fødevarer, som ikke er færdigpakket ved salg til den endelige forbruger, indpakkes på købers anmodning eller færdigpakkes med henblik på umiddelbart salg

emballager eller beholdere, hvis største flade har et flademål på under 10 cm2

konsumis i portionspakninger, som er pakket i grupper, og hvor oplysninger til identifikation af partiet skal findes på gruppeemballagens yderside.

Mærkning af partier

Hvert parti skal mærkes af den virksomhed, der har fremstillet, tilvirket eller emballeret produktet, eller af den virksomhed i EU, der først sælger produktet, hvis det er importeret.

Identifikationen af partiet skal indledes med bogstavet »L«, bortset fra tilfælde, hvor den klart adskiller sig fra mærkningens oplysninger i øvrigt.

Oplysningerne på mærkningen skal være klart synlige, letlæselige og må ikke kunne udslettes.

Det er ikke nødvendigt at angive partiet, hvis sidste anvendelsesdato indgår i mærkningen.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 5. januar 2012.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Parti: en række salgsenheder af et levnedsmiddel, der er fremstillet, tilvirket eller emballeret under praktisk taget ens omstændigheder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti (EUT L 334 af 16.12.2011, s. 1-5)

seneste ajourføring 23.11.2015

Top