EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Den Europæiske Centralbank (ECB)

 

RESUMÉ AF:

Protokol (nr. 4) om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

HVAD ER FORMÅLET MED PROTOKOL (NR. 4) I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE?

Den fastlægger statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og for Den Europæiske Centralbank (ECB).

HOVEDPUNKTER

 • ECB er centralbanken i euroområdet og en uafhængig institution i Den Europæiske Union (EU). Den udgør kernen i Eurosystemet, der gennemfører den monetære politik i euroområdet samt for ESCB.
 • Eurosystemet består af ECB og de nationale centralbanker (NCB’er) i landene i euroområdet, mens ESCB består af ECB samt NCB’erne i alle EU-landene. Eurosystemet og ESCB sameksisterer, så længe der er EU-lande, der ikke er med i euroområdet.
 • ECB’s primære målsætning er at fastholde prisstabilitet, dvs. beskytte euroens værdi. Uden at den primære målsætning berøres, støtter ECB også de generelle økonomiske politikker i EU.
 • ECB’s grundlæggende opgaver er at:
  • formulere og gennemføre den monetære politik for euroområdet
  • foretage transaktioner i udenlandsk valuta
  • besidde og forvalte de officielle valutareserver for landene i euroområdet
  • fremme betalingssystemernes smidige funktion.
 • Derudover indsamler ECB statistisk information til udførelsen af opgaverne i samarbejde med NCB’erne. Desuden har ECB eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler inden for EU.
 • Sammen med de nationale tilsynsmyndigheder fører ECB også tilsyn med bankerne i euroområdet og i andre deltagende lande inden for den fælles tilsynsmekanisme (FTM). ECB fik tildelt dette ansvarsområde i 2014 for at bidrage til kreditinstitutternes sikkerhed og soliditet samt for at bidrage til det finansielle systems stabilitet.
 • ECB’s besluttende organer er Styrelsesrådet, direktionen og Det Generelle Råd. Styrelsesrådet, det vigtigste besluttende organ, består af medlemmer af direktionen samt cheferne for NCB’erne i euroområdet. Direktionen, som er ansvarlig for gennemførelsen af den monetære politik og de daglige transaktioner, består af formanden og næstformanden samt fire andre medlemmer. Det Generelle Råd, der udfører de opgaver, som ECB skal udføre, indtil alle EU-landene har indført euroen, består af formanden og næstformanden samt cheferne for alle NCB’erne i EU-landene.
 • Tilsynsrådet blev oprettet i forbindelse med FTM og udfører de opgaver, der er relateret til tilsyn med bankerne. Det består af formanden, viceformanden, fire repræsentanter for ECB og én repræsentant for hver af de nationale tilsynsmyndigheder i de lande, der deltager i FTM.
 • ECB blev oprettet i 1998 og er beliggende i Frankfurt am Main, Tyskland.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Protokol(nr. 4) om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 230-250)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 1 — Institutionerne — Afdeling 6 — Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) — Artikel 282 (EUT C 202 af 7.6.2016, p. 167)

seneste ajourføring 14.03.2017

Top