EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder: definition og anvendelsesområde

Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder: definition og anvendelsesområde

RESUMÉ AF:

Kommissionens henstilling — definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED HENSTILLINGEN?

Den fastsætter kriterierne for, hvordan det identificeres, om en virksomhed er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed (SMV). De forskellige kategorier, baseret på antallet af ansatte og omsætning eller balance, bestemmer dens støtteberettigelse til finansielle programmer og støtteprogrammer inden for EU eller nationalt. Definitionerne trådte i kraft den 1. januar 2005.

HOVEDPUNKTER

 • Definitioner:
  • Mikrovirksomheder beskæftiger under ti personer og har en årlig omsætning (det beløb, der er indtjent i en bestemt periode) eller årlig balance (en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver) under 2 mio. EUR.
  • Små virksomheder beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller årlig balance under 10 mio. EUR.
  • Mellemstore virksomheder beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning under 50 mio. EUR eller en årlig balance under 43 mio. EUR.
 • SMV'er, der lever op til de forskellige kriterier, kan drage fordel af
  • erhvervsstøtteprogrammer, inden for EU og nationalt, f.eks. finansiering i forbindelse med forskning, konkurrenceevne og innovation, der ellers ikke ville være tilladt i henhold til EU's regler for statsstøtte
  • færre krav eller mindre omkostninger ved overholdelse af EU's lovgivning.
 • Europa-Kommissionen overvåger regelmæssigt definitionernes praktiske indflydelse. En uafhængig undersøgelse, der blev offentliggjort i september 2012, konkluderede, at der ikke var behov for at revidere kriterierne, men at præcisering af og vejledning om de eksisterende regler kan være gavnlig.
 • I 2015, efter en evaluering af den første brugervejledning til definitionen af en SMV, offentliggjorde Kommissionen en ajourført udgave.

BAGGRUND

SMV'er står for 99 % af alle virksomheder i EU. De er rygraden i EU's økonomi. De skaber to ud af tre job. I 2013 stod 21 millioner SMV'er for næsten 90 millioner job i hele EU. De fremmer iværksætterånd og innovation ved at hjælpe med at styrke konkurrenceevnen, den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Europa.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (meddelt under nummer K(2003) 1422) (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36-41)

seneste ajourføring 11.01.2016

Top