EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter ensartede betingelser for fremstillingen af medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, med det formål at beskytte borgerne mod risiko for forveksling eller svig.
 • Den fastlægger både brugen af betegnelser relateret til euroen og graden af teknisk lighed mellem medaljer/møntefterligninger og euromønter.

HOVEDPUNKTER

 • Forordningen er udformet med det formål at beskytte offentligheden mod risiko for forveksling eller svig i forbindelse med metalgenstande, såsom medaljer og møntefterligninger, der har stor lighed med euromønter. Sådanne medaljer og møntefterligninger kan ikke blot forveksles med lovlige betalingsmidler (der godtages som betaling som mønter eller sedler), de kan også anvendes ulovligt i stedet for euromønter.
 • I denne forordning defineres medaljer og møntefterligninger som metalgenstande, der ligner en euromønt og/eller har en euromønts tekniske egenskaber, men som ikke er udstedt i henhold til nationale eller deltagende ikke-EU-landes lovbestemmelser eller andre udenlandske lovbestemmelser, og som derfor ikke er lovlige betalingsmidler.
 • Forordningen forbyder fremstilling, salg, indførsel og distribution (med henblik på salg eller til andre kommercielle formål) af medaljer og møntefterligninger, hvis visuelle karakteristika eller egenskaber ligger tæt på den fælles valutas.
 • Medaljer og møntefterligninger må ikke bære
  • betegnelsen »euro« eller »eurocent« eller
  • eurosymbolet på deres overflade.
 • De må desuden ikke have
  • design, der ligner design på euromønterne
  • symboler, der repræsenterer suveræniteten i lande i Den Europæiske Union (EU)
  • kant- eller designform som euromønterne eller eurosymbolet.
 • Endelig må medaljer og møntefterligninger ikke have samme størrelse som euromønterne. Europa-Kommissionen skal specificere, hvorvidt en metalgenstand er en medalje eller møntefterligning, og hvorvidt forordningens forbud finder anvendelse.
 • Medaljer og møntefterligninger, der bærer udtrykkene »euro« eller »eurocent« eller eurosymbolet uden en tilknyttet nominel værdi, er ikke forbudt, når deres størrelse er tilstrækkeligt forskellig fra euromønternes, og de ikke har design, der ligner ovennævnte design og symboler. Hvis ligheden i størrelsen er meget stor, skal de dog have et hul i midten eller have en polygonal form med op til seks kanter eller være lavet af guld, sølv eller platin eller konsekvent ligge uden for de angivne værdiintervaller.
 • Kommissionen kan give specifikke tilladelser til at benytte udtrykkene »euro« eller »eurocent« eller eurosymbolet, hvor der ikke er risiko for forveksling. I sådanne tilfælde skal den erhvervsdrivende i et EU-land klart kunne identificeres på medaljens eller møntefterligningens overflade.
 • Hvis medaljen eller møntefterligningen også bærer en tilknyttet nominel værdi, skal angivelsen »Ikke lovligt betalingsmiddel« desuden være stemplet på forsiden eller bagsiden.
 • Den pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, den eneste mønt som er lovligt betalingsmiddel i euroområdet, er fastsat i Rådets forordning (EU) nr. 729/2014.
 • Medaljer og møntefterligninger, der er udstedt før denne forordnings ikrafttræden, kunne fortsat benyttes indtil udgangen af 2009, så længe de ikke blev anvendt i stedet for euromønter. Disse medaljer og møntefterligninger registreres i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i EU-landene, og der gives Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center meddelelse herom.
 • Forordningen gælder i alle EU-lande, der indførte euroen i 2002 (Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien). Dens anvendelsesområde udvides af forordning (EF) nr. 2183/2004, ændret af (EF) nr. 47/2009, til EU-lande, der endnu ikke har indført euroen. EU-landene skulle fastsætte og gennemføre bestemmelser om sanktioner ved overtrædelser af forordningen inden den 1. juli 2005.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. december 2004.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 1-6)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 2182/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.02.2017

Top