Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samarbejde mellem EU-landene om forbrugerbeskyttelse

Samarbejde mellem EU-landene om forbrugerbeskyttelse

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) 2006/2004 — samarbejde mellem nationale myndigheder om håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

  • Den opretter et netværk af myndigheder i hele EU, der er ansvarlige for overvågninger af anvendelsen af forbrugerbeskyttelseslove.
  • Den gælder kun for grænseoverskridende brud på forbrugerlovgivning, der er begået i EU.
  • Forordningen bliver ophævet og erstattet af forordning (EU) 2017/2394 (Samarbejde mellem nationale myndigheder om lovgivning om forbrugerbeskyttelse) fra den 17. januar 2020.

HOVEDPUNKTER

Samarbejde mellem myndighederne i EU-landene

Hvert EU-land udpeger de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, der kommer med i netværket om gensidig bistand. I hvert enkelt land sikrer et centralt forbindelseskontor koordinering med de nationale myndigheder.

Netværket sætter de nationale myndigheder i stand til at udveksle oplysninger og samarbejde med deres modparter i de øvrige EU-lande om at stoppe brud på forbrugerlovgivning.

Forordningen dækker situationer, der berører forbrugernes kollektive interesser, og letter samarbejdet mellem myndighederne for at stoppe overtrædelser af forbrugerlovgivningen, når forretningen og forbrugeren befinder sig i forskellige lande.

Afgørelse 2007/76/EF indeholder krav om information, for eksempel minimumskrav til den information, der skal inkluderes i anmodninger om gensidig bistand*, de tidsfrister, der skal overholdes, adgang til information samt hvilke sprog der anvendes.

Samarbejde mellem nationale myndigheder finder anvendelse for forbrugerlovgivning, der omfatter for eksempel:

Gensidig bistand og EU-aktiviteter

Hver myndighed kan anmode om bistand fra andre medlemmer af netværket til at undersøge eventuelle overtrædelser af forbrugerrettighederne.

For at stoppe overtrædelser, der finder sted på samme tid i flere eller alle EU-lande, kan myndighederne:

  • iværksætte fælles aktioner, såsom »kontrolaktioner«*, der involverer screening af websteder fra en bestemt branche over hele EU (flybilletter, digitalt indhold til downloading osv.) under en årlig operation, der ledes af Europa-Kommissionen
  • i samarbejde med Kommissionen vedtage fælles tilgange til, hvordan forbrugerbeskyttelseslovgivningen skal anvendes vedrørende et specifikt problem.

Den første af disse koordinerede* gælder apptilkøb i onlinespil.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 29. december 2005 med undtagelse af reglerne vedrørende gensidig bistand, der trådte i kraft den 29. december 2006.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Gensidig bistand: en kompetent myndighed i et land, hvor forbrugerrettigheder overtrædes, kan bede sin modpart i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret, om at sørge for oplysninger om en påstået overtrædelse eller træffe foranstaltninger for at stoppe lovovertrædelsen.
Kontrolaktioner: en række kontroller af websteder, der gennemføres samtidig for at identificerer brud på EU’s forbrugerlovgivning i en bestemt branche. Kontrolaktionerne koordineres af Europa-Kommissionen og gennemføres samtidigt af de nationale håndhævende myndigheder i de deltagende lande.
Koordinerede tiltag: en fælles tilgang fra de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse for at tackle udbredte europæiske overtrædelser af forbrugerlovgivning. Europa-Kommissionen støtter disse tiltag.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde) (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1-11).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 2006/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1-26).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens afgørelse 2007/76/EF af 22. december 2006 om Europa-Parlamentet og Rådets gennemførelsesforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår gensidig bistand (EUT L 32 af 6.2.2007, s. 192-197).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 11.06.2019

Top