Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikrere vaske- og rengøringsmidler til europæiske forbrugere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikrere vaske- og rengøringsmidler til europæiske forbrugere

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Vaske- og rengøringsmidler (*) kan indeholde ingredienser — overfladeaktive stoffer (*) — der får dem til at rengøre mere effektivt, men som kan beskadige vandkvaliteten, når de slippes ud i det naturlige miljø. Derfor skal brugen af dem kontrolleres nøje.

Forordningen fastlægger fælles regler, for at vaske- og rengøringsmidler samt overfladeaktive stoffer kan sælges og bruges over hele EU og samtidig yde et højt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed.

HOVEDPUNKTER

  • Lovgivningen harmoniserer testmetoder til at afgøre bionedbrydeligheden for alle overfladeaktive stoffer, der bruges i vaske- og rengøringsmidler. Disse dækker den primære (*) og fuldstændige (*) bionedbrydelighed.
  • Testene skal gennemføres i laboratorier, der opfylder internationalt anerkendte standarder.
  • Fabrikanterne er ansvarlige for at sikre, at deres produkter overholder lovgivningens krav.
  • Fabrikanterne skal omgående og efter anmodning stille dokumentation om testresultaterne til rådighed for de relevante myndigheder samt et datablad med alle indholdsstofferne for lægeligt personale.
  • Angivelser på vaske- og rengøringsmidlers emballage skal være med læselige, synlige og uudslettelige typer. Angivelserne omfatter kontaktoplysninger på fabrikanten og databladet.
  • Mærkningen på vaske- og rengøringsmidler solgt til private skal indeholde oplysninger om anbefalet dosering til forskellige vaske i en almindelig vaskemaskine.
  • Nationale myndigheder kan forbyde et bestemt vaske- og rengøringsmiddel, hvis de mener, det udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet. De underretter Europa-Kommissionen og andre EU-lande om beslutningen.

I 2012 blev lovgivningen ændret for at harmonisere reglerne om begrænsning af indholdet af fosfater og andre phosphorforbindelser i vaske- og rengøringsmidler til vaske- og opvaskemaskiner i private husholdninger.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 8. oktober 2005.

BAGGRUND

Tidligere lovgivning dækkede kun den primære bionedbrydelighed af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler. Denne forordning erstatter den ved at lægge hovedvægten på den fuldstændige bionedbrydelighed.

Ændringen i 2012 indfører nye grænser for at reducere de skader, som fosfater fra vaske- og rengøringsmidler kan påføre økosystemer og vandkvaliteten. Det er et fænomen, der er kendt som »eutrofiering«.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om lovgivning om kemikalier.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Vaske- og rengøringsmidler: ethvert stof eller præparat, uanset om det er flydende, i pulverform eller anden form, der indeholder sæbe og/eller andre overfladeaktive stoffer beregnet til vask eller rengøring.

(*) Overfladeaktivt stof: en af mange forskellige forbindelser, der udgør et vaske- eller rengøringsmiddel. De tilføjes for at fjerne snavs fra hud, tøj og husholdningsartikler, især i køkkener og badeværelser. De formindsker overfladespændingen mellem to flydende stoffer eller mellem et flydende og et fast stof. De kan også fungere som fugtningsmidler, emulgatorer og skumdannende midler. Begrebet stammer fra »overfladeaktivt stof«.

(*) Primær bionedbrydelighed: når et overfladeaktivt stof mister sin overfladeaktive egenskab. Det er vigtigt, at denne egenskab går tabt for at reducere alle negative påvirkninger af rensningsanlæg så meget som muligt.

(*) Fuldstændig bionedbrydelighed: når et overfladeaktivt stof nedbrydes til kuldioxid, vand og mineralsalte og absorberes i miljøet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1-35)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 648/2004 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 15.02.2016

Top