EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer

Fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(98) 49 endelig udg.) — fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Europa-Kommissionen søger at beskytte miljøet ved at reducere forurening fra offshore olie- og gasinstallationer, der ikke længere er i brug.

HOVEDPUNKTER

 • Debatten om bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer blev genåbnet i 1995 med Brent Spar-sagen. Shell besluttede efter at have fået tilladelse fra den britiske regering at bortskaffe Brent Spar, en nedlagt olielagringsplatform, ved at sænke den på dybt vand i det nordlige Atlanterhav.
 • Beslutningen blev stærkt kritiseret af offentligheden på grund af skaderne på havmiljøet. I ministererklæringen efter nordsøkonferencen, som blev afholdt på samme tid, opfordrede et flertal af de tilstedeværende ministre, med undtagelse af den britiske og norske minister, til et fuldstændigt forbud mod bortskaffelse på havet af sådanne installationer.
 • Efter et forbrugerboykot af Shell-produkter i flere EU-lande omstødte Shell omsider sin plan og besluttede at demontere strukturen og genanvende skroget som en del af en kajudvidelse i Norge. Denne engangsløsning har dog ikke givet et generelt svar på, hvad der skal gøres med de andre 600 installationer af denne type i europæiske farvande, hvoraf de fleste er i britiske og norske farvande.
 • Bortskaffelse af nedlagte installationer er blevet undersøgt under OSPAR-konventionen (OSPAR: konventionen til forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og luftfartøjer, undertegnet i Oslo den 15. februar 1972, efterfulgt af konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav, undertegnet i Paris den 9. september 1992), som vedtog en tilsvarende afgørelse i 1998.
 • I november 1996 bestilte Kommissionen en undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter ved at fjerne og bortskaffe sådanne installationer, der kom til de følgende konklusioner:
 • For de store betoninstallationer:
  • manglende viden om de tekniske aspekter ved bortskaffelsen
  • intet behov for at bortskaffe dem fuldstændigt set fra et miljømæssigt synspunkt
  • umuligt at anslå omkostningerne ved bortskaffelsen.
 • For de resterende installationer med stålkonstruktioner:
  • fuldstændig bortskaffelse er teknisk mulig
  • det er økonomisk bæredygtigt
  • det kan gennemføres på en sikker måde
  • rester af toksiske eller farlige stoffer kan nedbringes
  • stålet kan genanvendelses på land.
 • Omkostningerne ved fjernelse og bortskaffelse afholdes af ejere af installationerne, dvs. olie- og gasselskaberne. Nogle af disse udgifter er fradragsberettigede. De samlede omkostninger ved at bringe alle platforme på land til genbrug er blevet anslået til 2 mia. EUR over 25 år, eller i gennemsnit 80 mio. EUR om året. Indvirkningen af en sådan beslutning på de samlede produktionsomkostninger for olie og gas ville generelt være ubetydelig.
 • Der er mange internationale tekster, der omfatter nedlagte offshore olie- og gasinstallationer, herunder:

Der er dog ingen specifik juridisk ramme på dette område. Desuden omhandler disse konventioner kun mindstekrav. De enkelte lande kan indføre strengere betingelser.

 • Fordelene ved at vedtage ensartet international lovgivning på dette område er følgende:
  • fjernelse af risikoen ved konkurrence som følge af forskelle i national lovgivning
  • begrænsninger i udledningen af forurenende stoffer fra installationer
  • reduktion af forureningen i havmiljøet
  • større navigationssikkerhed.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer (KOM(98) 49 endelig udg. af 18.2.1998)

seneste ajourføring 23.02.2017

Top