EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regler for beskatning af energiprodukter og elektricitet

EU-regler for beskatning af energiprodukter og elektricitet

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/96/EF — omstrukturering af EU’s system for beskatning af energiprodukter og elektricitet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger reglerne i Den Europæiske Union (EU) for beskatning af elektricitet, alle motorbrændstoffer og de fleste typer brændsel til opvarmning.
 • Formålet er at sikre, at EU’s indre marked for energi fungerer problemfrit, og at undgå forvridning af samhandel og konkurrenceforvridning, der kunne opstå som følge af store forskelle i de nationale beskatningssystemer.
 • Reglerne bidrager til at nå bredere mål som f.eks. at overgå til en konkurrencedygtig, energieffektiv lavemissionsøkonomi.

HOVEDPUNKTER

 • Energiprodukter beskattes kun, når de anvendes som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning.
 • Lovgivningen indfører minimumsafgiftssatser på motorbrændstoffer, brændsel til opvarmning og elektricitet fra og med den 1. januar 2004.
 • Energiprodukter, som anvendes til opvarmning, i landbruget, til stationære motorer og maskiner til byggeri samt offentlige arbejder, kan beskattes med lavere satser end brændstoffer til biler.
 • Regeringerne kan anvende en lavere afgift på dieselolie til erhvervsmæssig brug (når den anvendes af transportvirksomheder eller til passagertransport) end for dieselolie til ikkeerhvervsmæssig brug.
 • Direktivet giver mulighed for afgiftsfritagelser og -lempelser, især af miljømæssige og sundhedspolitiske årsager. Regeringerne kan fritage vedvarende energikilder som f.eks. biobrændstoffer eller brændstoffer og elektricitet, der anvendes til personbefordring og godstransport med jernbane, metro, sporvogn og trolleybus, for afgifter.
 • Lovgivningen giver mulighed for afgiftslempelser til energiintensive virksomheder — dem, der har gjort den største indsats for at reducere forbruget. EU-lande med problemer med at gennemføre de nye foranstaltninger fik overgangsordninger, før de skulle anvende lovgivningen (Belgien, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig).
 • Der blev givet lignende midlertidige fritagelser og overgangsperioder til de lande, der blev medlem af EU i 2004 og 2007.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på visse energiintensive sektorer (f.eks. metallurgi) eller på energiprodukter med dobbelt anvendelse, dvs. at de både anvendes til opvarmning og til andre formål (f.eks. til produktion af visse kemikalier).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 31. oktober 2003. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning senest den 31. december 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51-70)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2003/96/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 28.11.2016

Top