EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valutakursmekanisme mellem euroen og andre deltagende nationale valutaer

Valutakursmekanisme mellem euroen og andre deltagende nationale valutaer

 

RESUMÉ AF:

Det Europæiske Råds Resolution om indførelse af en valutakursmekanisme

Aftale mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union

HVAD ER FORMÅLET MED RESOLUTIONEN OG AFTALEN?

 • Formålet med resolutionen var at oprette et system mellem euroområdet og landene uden for euroområdet, der sikrede valutakursstabilitet mellem de forskellige valutaer, da tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union begyndte den 1. januar 1999.
 • Aftalen uddyber resolutionen og ophæver samt erstatter en lignende aftale, der blev indgået i 1998. Den fastsætter en stabil valutakursmekanisme (ERM II), der erstatter det oprindelige europæiske monetære system mellem euroen og de nationale valutaer i de EU-lande, der ikke har indført euroen, men deltager i aftalen. I dag er danske kroner den eneste valuta i ERM II.
 • Formålet er at undgå for store valutakursfluktuationer, som forstyrrer det indre marked.

HOVEDPUNKTER

 • Aftalen:
  • bekræfter, at deltagelse i ERM II er frivillig for lande uden for euroområdet med en fravalgsklausul fra den fælles valuta, dog med den tilføjelse, at de forventes at deltage
  • fastsætter en centralkurs — der er vedtaget af Den Europæiske Centralbank (ECB) og den relevante nationale centralbank — mellem euroen og alle deltagende nationale valutaer; kursen kan svinge 15 % i begge retninger
  • giver ECB og den nationale centralbank mulighed for automatisk og ubegrænset intervention, hvis grænsen på 15 % overskrides
  • fastlægger detaljerede procedurer for:
   • deltagelse af en national centralbank i euroområdet i alle interventioner
   • meget kortfristede kreditfaciliteter mellem ECB og en national centralbank uden for euroområdet
   • indfrielse af udestående meget kortfristede finansieringssaldi
   • udvidelse af alle finansieringstransaktioner
   • snævrere valutakurssamarbejde mellem ECB og en national centralbank uden for euroområdet
   • overvågning af hele ERM II-systemet
   • eventuelle ændringer af centralkurserne og udsvingsgrænsen på 15 %.
 • Aftalen skal ajourføres, hver gang en ny national centralbank deltager. Alle ændringer er opført i afsnittet »Tilhørende dokumenter«.

HVORNÅR GÆLDER RESOLUTIONEN OG AFTALEN FRA?

 • Resolutionen trådte i kraft den 16. juni 1997.
 • Aftalen trådte i kraft den 1. april 2006.

BAGGRUND

 • Konvergens mellem grundlæggende økonomiske resultater er afgørende for at fastholde en stabil valutakurs. Et stabilt økonomisk miljø er en forudsætning for, at det indre marked fungerer korrekt, og for at fremme højere investeringer, vækst og beskæftigelse.
 • Valutakursmekanismen giver EU-lande uden for euroområdet et referencegrundlag for en forsvarlig økonomisk politik, der gør dem i stand til at indføre euroen.

HOVEDDOKUMENTER

Det Europæiske Råds Resolution om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (EFT C 236 af 2.8.1997, s. 5-6)

Aftale af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21-27)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale af 21. december 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 14 af 20.1.2007, s. 6-8)

Aftale af 14. december 2007 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 319 af 29.12.2007, s. 7-9)

Aftale af 13. december 2010 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 5 af 8.1.2011, s. 3-6)

Aftale af 21. juni 2013 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 187 af 29.6.2013, s. 1-4)

Aftale af 13. november 2014 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 64 af 21.2.2015, s. 1-4)

seneste ajourføring 11.04.2017

Top