Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Roamingafgifter i Den Europæiske Union

Roamingafgifter i Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 531/2012 — om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Formålet med forordningen er at afskaffe roamingafgifter ved rejser inden for EU. Det indebærer, at EU-borgere, når de rejser inden for EU, kan foretage opkald, sende tekstbeskeder og gå på internettet via mobiltelefonen til samme priser som i deres hjemland.
 • Forordningen indeholder ligeledes bestemmelser, der skal sikre, at mobiloperatører er beskyttet mod misbrug, og kan overholde de nye roamingregler uden at øge de indenlandske priser.
 • Forordning (EU) 2017/920 ændrer forordning (EU) nr. 531/2012 med virkning fra den 15. juni 2017. Den indfører regler, der fastsætter grænser for det beløb, som mobiloperatører må opkræve fra hinanden for roaming (engrosroaming) inden for EU.

HOVEDPUNKTER

 • Omkostningerne ved opkald, beskeder og mobildata afholdt under rejser i et andet EU-land, opkræves under brugerens indlandske mængde.
 • Der stilles ikke krav om, at operatørerne skal tilbyde roamingtjenester, men hvis de gør det, skal de følge princippet om »roaming til indenlandske priser« og må kun opkræve brugeren den indlandske takst.
 • Formålet med forordningen er ikke at tillade »permanent roaming«, hvor et SIM-kort (subscriber identity module) fra et andet EU-land anvendes på permanent basis.
  • Operatørerne afslører misbrug af princippet ved at analysere roaming og indenlandske opkald samt brug af mobiltjenester over en periode på fire måneder.
  • Hvis en kunde tilbringer størstedelen af sin tid i udlandet, og benytter mobiltelefon mere i udlandet end hjemme, kan operatøren bede kunden om at redegøre for situationen inden for fjorten dage.
  • Denne kontrol er rettet mod forbrugere, der opholder sig i udlandet i længere perioder, og ikke personer, der regelmæssigt logger på det nationale netværk, f.eks. grænsearbejdere.
 • Hvis en bruger opholder sig permanent uden for det land, hvor SIM-kortet er udstedt, kan operatøren opkræve et tillæg:
  • maksimalt 0,032 EUR pr. minut ved stemmeopkald
  • maksimalt 0,01 EUR pr. SMS
  • maksimalt 7,70 EUR pr. gigabyte data fra den 15. juni 2017 til den 31. december 2017, og herefter faldende fra den 1. januar hvert år som følger: 6 EUR i 2018, 4,50 EUR i 2019, 3,50 EUR i 2020, 3 EUR i 2021 og 2,50 EUR i 2022.
 • I tilfælde af nationale »åbne datapakker« (dvs. ubegrænset data eller data til meget lav enhedstakst) kan operatøren fastsætte en grænse for dataroaming uden roamingtillæg. Denne grænse skal ligge over et niveau udregnet på baggrund af prisen for den indlandske datapakke, og den skal være tilstrækkelig til at dække de fleste kunders roamingbehov. Ud over denne grænse kan kunden fortsat benytte dataroaming mod et tillæg som angivet ovenfor.
 • De nationale tilsynsmyndigheder kan give fritagelse for princippet om »roaming til indenlandske priser«, når operatøren kan dokumentere, at operatøren ikke kan tilbyde »roaming til indenlandske priser« uden at forhøje de indlandske priser.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Det trådte i kraft den 1. juli 2012.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) (EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10-35)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 531/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2286 af 15. december 2016 om fastsættelse af detaljerede regler for anvendelsen af politikker om rimeligt forbrug og for metoden til vurdering af, om afskaffelsen af detailroamingtillæg er bæredygtig, og for anmodninger, som indgives af en roamingudbyder med henblik på en sådan vurdering (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 46-62)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1-18)

seneste ajourføring 08.02.2018

Top