EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet

Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 93/109/EF — de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for EU-borgere, der har bopæl i et andet EU-land end deres eget

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter de nærmere regler for, hvordan EU-borgere med bopæl i et EU-land, hvor de ikke er statsborgere, kan udøve deres valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet i bopælslandet.

HOVEDPUNKTER

Betingelser, der skal opfyldes

Direktivet fastsætter de betingelser, en statsborger i et andet EU-land skal opfylde for at kunne stemme og opstille i sit bopælsland. Personen skal:

  • være EU-borger
  • have bopæl i det EU-land, hvor han/hun ønsker at stemme eller opstille
  • opfylde de samme betingelser som en statsborger i dette EU-land, hvor han/hun ønsker at stemme eller opstille (princippet om ligestilling mellem landets egne vælgere, som er statsborgere, og vælgere, som ikke er statsborgere).

Enklere procedurer for anmeldelse af kandidatur

Direktivet blev ændret i 2013 for at forenkle procedurerne for kandidaters anmeldelse af deres kandidatur i tilfælde, hvor de bor i et EU-land, hvor de ikke er statsborgere. Tidligere skulle en EU-borger i en sådan situation fremlægge en attest fra det land, hvor han/hun er statsborger, om, at han/hun ikke var udelukket fra at stille op til EP-valg i det pågældende land. Siden 2014 har EU-borgere kunnet fremlægge en erklæring i stedet for en attest ved indgivelse af anmeldelse af deres opstilling. Myndighederne i det EU-land, hvor EU-borgeren har bopæl, skal tage kontakt til det land, hvor EU-borgeren er statsborger, for at kontrollere erklæringens gyldighed. For at sikre effektiv kommunikation skal hvert EU-land udpege et kontaktpunkt, der har ansvaret for at give oplysninger om sådanne kandidater.

Udøvelse af valgret og valgbarhed

EU-statsborgere kan udøve deres ret til at stemme og til at opstille enten i EU-bopælslandet eller i hjemlandet. Ingen kan stemme mere end én gang eller lade sig opstille i mere end ét EU-land ved samme valg.

Optagelse på valglisten

En vælger optages kun på valglisten i bopælslandet, hvis vedkommende forinden har bedt om dette. I de EU-lande, hvor der er stemmepligt, gælder denne pligt også for de vælgere, som ikke er statsborgere, når de anmoder om optagelse på valglisten i landet.

For at blive optaget på valglisten skal vælgere, som ikke er statsborgere, fremlægge samme dokumenter som vælgere med statsborgerskab i landet. Desuden skal vedkommende afgive supplerende oplysninger i form af en formel erklæring.

Retsmidler

De retsmidler, som er til rådighed for statsborgere, skal også stilles til rådighed for ikkestatsborgere, som nægtes optagelse på valglisten, eller som afvises som kandidat.

Nationale regler for statsborgere, som bor uden for landets grænser

Intet i direktiv 93/109/EF påvirker de enkelte EU-landes regler om valgret og valgbarhed for de af deres statsborgere, som bor uden for deres valgområder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. december 1993. Det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 1. februar 1994.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34-38).

Efterfølgende ændringer af direktiv 93/109/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 15.12.2017

Top