EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den søger at regulere anprisningerne* på fødevarer, der mærkes og markedsføres i Den Europæiske Union.
 • Den har til formål at sikre, at ernæringsanprisninger* og sundhedsanprisninger* på mærkningen af fødevarer samt i præsentationer og reklamer er klar og baseret på evidens, som er almindeligt anerkendt i forskersamfundet.
 • Der findes en lang række stoffer såsom vitaminer, mineraler, aminosyrer, essentielle fedtsyrer, fibre og urteekstrakter med ernæringsmæssige eller fysiologiske virkninger, som kan forekomme i en fødevare og gøres til genstand for en anprisning.
 • Forordningen søger at:
  • sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;
  • give forbrugeren de fornødne oplysninger til at kunne foretage et valg med fuldt kendskab til oplysninger om produktet;
  • skabe lige konkurrencevilkår for fødevarebranchen.

VIGTIGE PUNKTER

Europa-Kommissionen skal fastsætte ernæringsprofiler* og betingelser for brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer, idet der tages hensyn til:

 • mængderne af næringsstoffer og andre stoffer * i fødevaren såsom:
  • fedtsyrer,
  • mættede fedtsyrer,
  • transfedtsyrer,
  • sukkerarter,
  • salt;
 • fødevarens kostmæssige betydning for befolkningen generelt, eller for visse risikogrupper, herunder børn;
 • forekomsten af næringsstoffer, hvis indvirkning på sundheden er videnskabeligt anerkendt.

Sundhedsanprisninger må ikke:

 • være usande, tvetydige eller vildledende;
 • rejse tvivl om andre fødevarers sikkerhed og/eller ernæringsmæssige tilstrækkelighed;
 • tilskynde til overdrevent forbrug af en fødevare;
 • indikere, at en afbalanceret og varieret kost ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer;
 • antyde, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren;
 • angive hastigheden eller omfanget af vægttab;
 • henvise til anbefalinger fra individuelle læger eller sundhedspersonale.

Anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger tillades kun, hvis forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold i en fødevare af et stof er dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. Sådanne stoffer skal forekomme i mængder, som med rimelighed kan antages at blive indtaget, og i et omfang, der giver den ønskede effekt.

Sundhedsanprisninger må kun anvendes, hvis de følgende oplysninger fremgår af mærkningen:

 • målgruppen for anprisningen;
 • en erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil;
 • den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning;
 • en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren (f.eks. gravide kvinder);
 • en advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder;
 • ved anprisning om reduceret risiko for sygdom en angivelse af, at sygdommen kan skyldes mange risikofaktorer, og at en ændring af en af disse risikofaktorer ikke nødvendigvis har en gavnlig virkning;
 • andre restriktioner og vejledninger for brugen.

Sundhedsanprisninger baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, der forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, kan anvendes uden at gennemgå godkendelsesproceduren.

Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 % vol. alkohol, må ikke mærkes med ernærings- og sundhedsanprisninger andre end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet.

Forordning (EU) nr. 432/2012 indeholder listen over andre tilladte sundhedsanprisninger end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom samt børns udvikling og helbred. Denne forordning trådte i kraft den 14. december 2012 og ændres regelmæssigt, når listen over nye godkendte sundhedsanprisninger opdateres.

Ansøgning om godkendelse

Enhver producent kan anmode om, at en ny anprisning optages på listen over tilladte anprisninger ved at indsende en ansøgning til et hvilket som helst EU-land, som sender den videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og Kommissionen træffer derefter en afgørelse om anvendelsen på grundlag af EFSA's videnskabelige udtalelse.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juli 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Anprisning: Ethvert budskab eller enhver fremstilling, der ikke er obligatorisk i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, herunder billeder, grafik eller symboler uanset form, som angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige egenskaber.

Ernæringsanprisning: enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af:

 • den energi (kalorieværdi), som den:
  • giver;
  • giver i nedsat eller øget grad;
  • ikke giver;
 • de næringsstoffer eller andre stoffer, som den:
  • indeholder;
  • indeholder i nedsat eller øget omfang;
  • ikke indeholder.

Sundhedsanprisning: enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed.

Næringsstof: protein, kulhydrat, fedt, kostfibre, natrium, vitaminer og mineraler opført i bilaget til direktiv 90/496/EØF samt stoffer, der tilhører, eller er bestanddele af en af disse kategorier.

Andet stof: et andet stof end et næringsstof, som har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9-25)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1924/2006 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2008 af 18. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 (EUT L 109 af 19.4.2008, s. 11-16)

Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 136 af 25.5.2012, s. 1-40). Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/63/EU af 24. januar 2013 om vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af særlige betingelser for sundhedsanprisninger som fastsat i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 (EUT L 22 af 25.1.2013, s. 25-28)

seneste ajourføring 16.08.2016

Top