EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Frugtsaft og visse lignende produkter

Frugtsaft og visse lignende produkter

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter særlige regler for sammensætningen af frugtsaft, forbeholdte betegnelser, fremstillingskarakteristika og mærkning.

HOVEDPUNKTER

Frugtsaft

Følgende produkter er omfattet af direktivet:

 • frugtsaft,
 • frugtsaft fremstillet af koncentrat,
 • koncentreret frugtsaft,
 • dehydreret frugtsaft - frugtsaft i pulverform,
 • frugtsaft efter fjernelse af vand og
 • frugtnektar.

Disse produkter er defineret ud fra deres sammensætning og fremstillingsproces for at sikre, at vilkårene anvendes korrekt i handlen og ikke på en måde, der kan vildlede forbrugerne. Direktivet definerer også særlige (traditionelle) betegnelser, der bruges i visse lande og på visse sprog.

Mærkning

 • Frugtsaft er mærket i overensstemmelse med de almindelige regler i forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne (se resumé). Der er imidlertid vedtaget yderligere særlige regler i dette direktiv for at forbedre forbrugeroplysningerne. Af disse fremgår det, at følgende skal fremgå klart af varebetegnelsen:
  • om et produkt er en blanding af forskellige frugtsorter
  • om et produkt helt eller delvis er fremstillet af koncentrat.
 • Siden ændringen af direktiv 2012/12/EU blev vedtaget, er tilsætningen af sødestoffer ikke længere tilladt i frugtsaft. For andre produkter skal tilsatte sødestoffer stadig mærkes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1169/2011. Da tilsætningen af sødestoffer tidligere var tilladt, var det almindeligt, at visse fødevarevirksomhedsledere i erhvervsøjemed mærkede fraværet af tilsatte sødestoffer i frugtsaft med ernæringsanprisningen »ikke tilsat sødestoffer«. Brugen af denne anprisning var ikke længere tilladt efter afslutningen af en overgangsperiode på 18 måneder.
 • For at sektoren kan informere forbrugerne ordentligt både under overgangsperioden og i yderligere 18 måneder efter overgangsperioden, kan fødevarevirksomhedsledere benytte en erklæring på mærkningen, der informerer forbrugerne om, at frugtsaft efter en bestemt dato ikke indeholder tilsatte sødemidler.
 • Når et produkt er fremstillet af to eller flere frugtsorter, dog ikke når der er anvendt citron- og/eller limesaft, skal varebetegnelsen bestå af en liste over de anvendte frugtsorter i aftagende størrelsesorden efter mængden af frugtsaft eller frugtpuré, som angivet i ingredienslisten.
 • For produkter, som er fremstillet af tre eller flere frugtsorter, kan angivelsen af de anvendte frugter erstattes med angivelsen »flere frugter«, en tilsvarende ordlyd eller med antallet af anvendte frugtsorter.
 • Hvad angår koncentreret frugtsaft, hvis produktet ikke er bestemt til den endelige forbruger, skal det angives på emballagen, om der er tilsat citronsaft eller surhedsregulerende midler. Angivelsen skal være anbragt på emballagen eller på en etikette på emballagen eller findes i et ledsagedokument.
 • Direktivet opstiller de råmaterialer, der må bruges til fremstilling af saft og nektar, samt de tilsætningsstoffer, der kan godkendes i medfør af forordning (EU) nr. 1169/2011 om mærkning af fødevarer.
 • Mindsteindholdet af frugtsaft og/eller frugtpuré i frugtnektar skal være i overensstemmelse med de niveauer, der er angivet i direktivet, og skal være angivet på produktmærkningen.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. januar 2002, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 11. juli 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58-66).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2001/112/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1040/2014 af 25. juli 2014 om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum med henblik på at tilpasse direktivets bilag I til den tekniske udvikling (EUT L 288 af 2.10.2014, s. 1-2).

seneste ajourføring 29.05.2020

Top