EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakao og chokolade

Kakao og chokolade

Den Europæiske Union (EU) definerer en række særlige regler for kakao og chokoladeprodukter, der supplerer den eksisterende lovgivning vedrørende levnedsmidler. Disse regler vedrører sammensætning, varebetegnelser, mærkning og præsentation.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum [Jf. ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv harmoniserer mærkningen af kakao og chokoladeprodukter og fastlægger definitioner af disse produkter, således at forbrugerne er i stand til at træffe oplyste valg. Det gælder med forbehold for de generelle bestemmelser vedrørende mærkning af levnedsmidler.

Berørte produkter

Dette direktiv gælder for kakao og chokoladeprodukter, som er bestemt til konsum, som anført i bilag I til direktivet.

Sammensætning

Dette direktiv fastsætter sammensætningen af kakao og chokoladeprodukter. Det faslægger navnligt for visse produkter det procentvise indhold af kakaosmør, der som minimum skal anvendes. Det giver også mulighed for at bruge en række vegetabilske fedtstoffer, som ikke må overstige 5 % af slutproduktet. De vegetabilske fedtstoffer (ud over kakaosmør), der må anvendes, er anført i bilag II til direktivet.

Mærkning

Kun produkter, der er produceret i henhold til de almindelige bestemmelser, der er fastlagt i dette direktiv, må mærkes med en af følgende betegnelser (jf. bilag I til direktivet):

 • kakaosmør
 • kakaopulver, kakao
 • fedtfattig kakaopulver, fedtfattig kakao
 • chokoladepulver
 • sødet kakao, sødet kakaopulver (evt. suppleret af ordet fedtfattig)
 • chokolade (evt. suppleret af ordene krymmel eller flager, overtræk og gianduia)
 • mælkechokolade, flødechokolade eller skummetmælkschokolade (evt. suppleret af ordene krymmel eller flager, overtræk og gianduia)
 • lys mælkechokolade
 • hvid chokolade
 • fyldt chokolade
 • chocolate a la taza
 • chocolate familiar a la taza
 • chokolader eller praliner.

Mærkningen af kakao og chokoladeprodukter kan indeholde yderligere oplysninger. For eksempel skal mærkningen af chokoladeprodukter, der indeholder vegetabilske fedtstoffer ud over kakaosmør, indeholde angivelsen indeholder også andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør i det samme synsfelt som ingredienslisten og være tydeligt adskilt fra denne liste.

Mærkningen af chokoladepulver, sødet kakao samt mælkechokolade, lys mælkechokolade, chocolate a la taza og chocolate familiar a la taza skal oplyse om det samlede indhold af kakaotørstof. Derudover skal mærkningen af affedtet kakao og fedtfattig kakao og chokoladepulver oplyse om indholdet af kakaosmør.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/36/EF

3.8.2000

-

EUT L 197 af 3.8.2000

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2000

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2000/36/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1021/2013, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF og 2000/36/EF og Rådets direktiv 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF, hvad angår de beføjelser, der skal tillægges Kommissionen [Den Europæiske Unions Tidende L 287 af 29.10.2013].

Seneste ajourføring: 20.05.2014

Top