EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

RESUMÉ AF:

Direktiv 2012/29/EU — om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET

 • Direktivet, der er kendt som ofrenes direktiv, styrker de eksisterende nationale foranstaltninger med minimumsstandarder i hele EU for offre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse i hvert EU-land.
 • Ofre har ret til:
  • at forstå og blive forstået, når de er i kontakt med en myndighed (f.eks. enkelt og klart sprog)
  • at få oplysninger fra den første kontaktperson hos en myndighed
  • at indgive en formel klage og modtage en skriftlig kvittering
  • tolkning og oversættelse (som minimum, når offeret afhøres/udspørges)
  • at modtage løbende oplysninger om sagens gang
  • adgang til støttetjenester for ofre.

HOVEDPUNKTER

 • Dets vigtigste formål er at sikre, at ofre for kriminalitet får den fornødne information, støtte og beskyttelse, og at de kan deltage i straffesagen, når skaden er sket i EU.
 • Hvert EU-land skal sikre, at ofre for kriminalitet anerkendes og behandles respektfuldt, taktfuldt og professionelt i overensstemmelse med den enkeltes behov og uden nogen form for diskrimination (f.eks. baseret på nationalitet, bopælsstatus, etnisk tilhørsforhold, religion, alder, køn osv.).
 • Direktivet stipulerer minimumsstandarder for alle ofre for så vidt angår alle typer af kriminalitet, uanset offerets nationalitet eller bopælsstatus. Når der er begået kriminalitet, eller der er iværksat retsforfølgning i EU, skal offeret gives de rettigheder, der er anført i offerdirektivet. I henhold til direktivet anses familiemedlemmer til afdøde ofre selv for ofre.

Direktivet fastsætter følgende rettigheder:

 • Disse ofre er berettigede til:
  • at få deres sag behandlet af retten
  • at få prøvet en domstols beslutning om ikke at rejse tiltale
  • at få deres udgifter refunderet
  • at få fri proces
  • at få stjålen ejendom tilbage.
 • Når offeret er bosat i et andet EU-land end det, hvor forbrydelsen er sket, skal landets myndigheder sørge for, at offeret møder så få vanskeligheder som muligt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. november 2012. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 16. november 2015.

BAGGRUND

Direktivet erstatter EU’s rammeafgørelse om ofres stilling i forbindelse med straffesager (2001/220/RIA).

 • Der er flere oplysninger under »Ofre« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57-73)

seneste ajourføring 15.02.2016

Top