EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fælles nomenklatur for regionale enheder til statistiske formål (NUTS)

Fælles nomenklatur for regionale enheder til statistiske formål (NUTS)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Den fastlægger reglerne for nomenklaturen for regionale enheder (NUTS), et system, der primært anvendes til at vurdere niveauer for støtteberettigelse for Den Europæiske Unions (EU) strukturfonde og giver NUTS retlig status.
  • Den indeholder også regler for fremtidige ændringer i nomenklaturen. Dette er for at sikre, at data henviser til samme regionale enhed i et bestemt tidsrum, hvilket især er vigtigt i forhold til statistiske tidsrækker.

HOVEDPUNKTER

NUTS-hierarkiet

For hvert EU-land findes der et hierarki i 3 niveauer bestående af regionale underområder baseret på minimums- og maksimumsgrænser for befolkningstal:

  • NUTS 1: større socioøkonomiske regioner, f.eks. tyske delstater, belgiske regioner, polske regioner og rumænske makroregioner
  • NUTS 2: basale regioner til anvendelsen af regionale politikker, f.eks. belgiske provinser, danske regioner, tjekkiske regioner (oblasti)
  • NUTS 3: små regioner til specifikke diagnoser, f.eks. bulgarske provinser (oblasti), italienske provinser.

Det tredje niveau er et underområde af det andet niveau, det andet niveau af det første og det første niveau af landene. NUTS dækker ikke over det lokale (kommunale) niveau. Hvis et EU-lands befolkning ligger under minimumstærsklen for et givet NUTS-niveau, er hele medlemsstaten én NUTS-regional enhed på dette niveau.

Klassificeringskriterier

NUTS skal tage højde for de eksisterende administrative enheder i EU-landene. Det passende NUTS-niveau for et eksisterende administrativt niveau bestemmes på grundlag af den administrative enheds gennemsnitlige befolkningsstørrelse som følger:

Niveau

Mindste befolkning

Største befolkning

NUTS 1

3 millioner

7 millioner

NUTS 2

800 000

3 millioner

NUTS 3

150 000

800 000

Hvis der i et EU-land for et givet klassificeringsniveau ikke findes administrative enheder af en passende størrelse, dannes dette niveau ved at aggregere et passende antal eksisterende mindre administrative enheder, der grænser op til hinanden. De aggregerede enheder danner et »ikkeadministrativt niveau«, hvor ikkeadministrative enheder skal respektere den ovennævnte befolkningstærskel.

Den gældende NUTS-nomenklatur, gyldig fra 1. januar 2015, identificerer 98 regioner på NUTS 1-niveau, 1 276 regioner på NUTS 2 og 1 342 på NUTS 3. Forordning (EU) nr. 1319/2013 angiver opdelingen af NUTS-niveau 1, 2 og 3, der gælder fra 1. januar 2015.

HVORNÅR TRÅDTE FORORDNINGEN I KRAFT?

Den trådte i kraft den 11. juli 2003.

BAGGRUND

  • Siden 1970’erne har EU, primært til at vurdere støtteberettigelsesniveauerne til EU’s strukturfonde på baggrund af objektive og kvantitative kriterier, udviklet et system kaldet NUTS (nomenklatur for regionale enheder), der opdeler territoriet geografisk med henblik på beregning af regionale statistikker.
  • Alle EU-landene har deres egn forvaltningsordning og administrativ struktur, nogle er mere centraliserede end andre. Der er også store forskelle, hvad angår befolkning, areal og udviklingsniveau. NUTS er udviklet af Eurostat for at tage højde for disse forskellige forhold.
  • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1-41)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 1059/2003 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 11/2008 af 8. januar 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker efter den nye regionale opdeling (EUT L 5 af 9.1.2008, s. 13-14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12-29)

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 04.11.2016

Top