EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø

Statistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastlægger regler for, hvordan statistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø skal indsamles og præsenteres med henblik på at give sammenlignelige data på tværs af alle EU-lande.

Dette vil hjælpe EU med at skabe effektive folkesundhedspolitikker og støtte nationale strategier på dette område.

HOVEDPUNKTER

De statistikker, der indsamles af EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge, sendes til EU’s statistiske kontor, Eurostat.

Der indsamles statistikker om de følgende emneområder:

 • sundhed og faktorer, der påvirker sundhed:
  • sundhedsopfattelse
  • fysisk og mental funktionsdygtighed
  • sygelighed* frekvenser, inddelt efter diagnose
  • ulykker og personskader
  • livsstil (fysisk aktivitet, diæt, rygning, alkohol, narkotika osv.) samt miljømæssige, sociale og erhvervsmæssige faktorer
  • adgang til og brug af sundhedsfaciliteter
  • information af demografisk og socioøkonomisk art om enkeltpersoner
 • sundhedspleje:
  • lægehjælp
  • personale
  • omkostninger og finansiering
 • dødsårsager:
  • oplysninger om den afdøde
  • region
  • nærmere omstændigheder ved dødsfaldet
 • arbejdsulykker, erhvervssygdomme og andre erhvervsbetingede sundhedsproblemer:
  • den berørte person
  • personskaden eller sygdommen og dens alvorsgrad
  • organisation og arbejdsplads
  • årsager og involverede faktorer.

Forordning (EF) nr. 1338/2008 blev efterfulgt af flere gennemførelsesforordninger, som fastsætter mere detaljerede regler og procedurer for andre aspekter af indsamling af sundhedsstatistikker:

 • Forordning (EU) nr. 328/2011 — registrerede dødsfald og dødfødsler i hvert EU-land
 • Forordning (EU) nr. 349/2011 — indsamling af statistikker over arbejdsulykker
 • Forordning (EU) nr. 141/2013 — interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU
 • Forordning (EU) nr. 2015/359 — specificering af statistikker om udgifter til og finansiering af sundhedspleje.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. januar 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Sygelighed: forekomsten af sygdom eller af en specifik lidelse i et geografisk område.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. december 2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 70-81).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (EUT L 77 af 14.3.1998, s. 3-7).

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens forordning (EU) nr. 328/2011 af 5. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over dødsårsager (EUT L 90 af 6.4.2011, s. 22-24).

Kommissionens forordning (EU) nr. 349/2011 af 11. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over arbejdsulykker (EUT L 97 af 12.4.2011, s. 3-8).

Kommissionens forordning (EU) nr. 141/2013 af 19 februar 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø for så vidt angår statistikker baseret på interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 20-48).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EU) 2015/359 af 4. marts 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 for så vidt angår statistikker om udgifter til og finansiering af sundhedspleje (EUT L 62 af 6.3.2015, s. 6-15).

seneste ajourføring 29.09.2015

Top