Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Forbrugerkreditaftaler

Forbrugerkreditaftaler

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det harmoniserer EU-reglerne i forbindelse med kredit, der bevilges til forbrugere, som låner til køb af varer og tjenesteydelser (ferierejser, varer, ny bil osv.).
 • Det har til formål at åbne det europæiske lånemarked og samtidig forbedre gennemsigtigheden af lånevilkår og forbrugerbeskyttelse.

HOVEDPUNKTER

Direktivet gælder ikke for kreditaftaler, der:

 • er sikret ved pant, der er reguleret ved direktiv 2014/17/EU om kreditaftaler for forbrugere i forbindelse med fast ejendom til beboelse
 • er underskrevet med det formål at købe jord og bygninger, der ligeledes reguleres af direktiv 2014/17/EU
 • har et samlet beløb på mindre end 200 EUR eller mere end 75 000 EUR. Senest den 21. marts 2016 (datoen hvor direktiv 2014/17/EU skal være indarbejdet i EU-landenes lovgivning) skal direktivet dog anvendes på ikke-garanterede kreditaftaler vedrørende renovering af fast ejendom til beboelse for et beløb, der er større end 75 000 EUR.

Når en reklame for kredit indeholder aspekter, der vedrører omkostningerne i forbindelse med kreditten (f.eks. rentesatsen), skal reklamen indeholde standardoplysninger ved hjælp af et repræsentativt eksempel, der blandt andet omfatter:

 • rentesatsen og omkostningsoplysninger
 • kreditbeløbet
 • årlige omkostninger i procent (ÅOP), som angiver de samlede omkostninger for at opnå kreditten (lånets rentesats, administrationsgebyr, obligatoriske forsikringspræmier, garantigebyrer osv.).

Fasen forud for aftaleindgåelse

Under fasen forud for aftaleindgåelse skal långiveren i god tid videregive forståelige oplysninger om de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet. Det omfatter blandt andet:

 • kreditaftalens varighed
 • det samlede kreditbeløb
 • debitorrenten og de vilkår, der anvendes ved denne rente
 • de årlige omkostninger i procent samt det samlede beløb, som forbrugeren skal betale
 • beløb, antal og hyppighed af betalinger
 • gebyrer i forbindelse med eller som følge af aftalen
 • konsekvenserne af forsinkede betalinger og misligholdelse.

Forbrugerne skal modtage oplysningerne i et standardiseret format.

Forordning (EU) 2016/1011 ændrer direktiv 2008/48/EF og pålægger långiver i fasen forud for indgåelse af forbrugerkreditaftalen, hvis kreditaftalen refererer til et benchmark, at oplyse navnet på et sådant benchmark og administrator heraf samt de mulige virkninger for forbrugeren.

Kreditaftaledokument

Selve kreditaftaledokumentet skal ligeledes indeholde oplysninger svarende til dem, der blev oplyst i fasen forud for aftaleindgåelse, og i et lignende format.

Långivere skal:

 • give forbrugeren fyldestgørende forklaringer, så forbrugeren kan vælge en aftale, der passer til vedkommendes behov og finansielle situation
 • vurdere deres kunders solvens, før de underskriver en aftale, samtidig med at de respekterer forbrugernes ret til at få besked, hvis deres anmodning om kredit afslås efter søgning i en kreditdatabase.

Forbrugere:

 • har ret til at fortryde en aftale inden for en periode på 14 dage uden at skulle begrunde dette
 • har til enhver tid ret til at foretage en førtidig tilbagebetaling af deres kredit, så længe kreditgiveren modtager en rimelig og objektivt begrundet kompensation.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 11. juni 2008, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 11. juni 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66-92).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2008/48/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34-85).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 06.05.2019

Top