Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Livslang læring —nøglekompetencer

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Livslang læring —nøglekompetencer

 

RESUMÉ AF:

Henstilling 2006/962/EF om nøglekompetencer for livslang læring

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den opfordrer indtrængende EU’s regeringer til at gøre undervisning i nøglekompetencer til en del af deres strategier om livslang læring. Henstillingen udpeger otte nøglekompetencer, der er basale færdigheder for den enkelte i et videnbaseret samfund.

HOVEDPUNKTER

 • De otte nøglekompetencer er følgende:
 • 1.

  Kommunikativ kompetence på modersmålet: evnen til at udtrykke og fortolke begreber, tanker, følelser, faktiske forhold og meninger både mundtligt og skriftligt.

 • 2.

  Kommunikativ kompetence på fremmedsprog: som ovenfor, men omfatter også færdigheder i formidling (dvs. opsummering, omformulering, fortolkning eller oversættelse) samt forståelse af andre kulturer.

 • 3.

  Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og teknologisk basiskompetence: gode regnefærdigheder, forståelse af naturens grundprincipper og evne til at anvende viden og færdigheder til at finde svar på menneskets behov (såsom medicin, transport eller kommunikation).

 • 4.

  Digital kompetence: sikker og kritisk brug af informations- og kommunikationsteknologier til arbejde, fritid og kommunikation.

 • 5.

  Læringskompetence: evnen til effektivt at planlægge egen læring, enten individuelt eller i grupper.

 • 6.

  Sociale kompetencer og medborgerkompetencer: evnen til at deltage effektivt og konstruktivt i samfundslivet og arbejdslivet og til aktiv og demokratisk deltagelse, særlig i stadig mere heterogene samfund.

 • 7.

  Initiativ og iværksættervirksomhed: evnen til at føre idéer ud i livet gennem kreativitet, innovation og risikotagning samt evnen til at planlægge og administrere projekter.

 • 8.

  Kulturel bevidsthed og udtryksevne: evnen til at kunne anerkende den kreative betydning af idéer, erfaringer og følelser i forskellige medier, såsom musik, litteratur, visuel kunst og forskellige medier, herunder musik, udøvende kunstarter, litteratur og visuel kunst.

 • Europa-Kommissionen:
  • bidrager til de nationale tiltag til udvikling af systemer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse
  • anvender de otte nøglekompetencer til at opfordre til peer learning og udveksling af god praksis
  • fremmer en mere udbredt anvendelse af de otte nøglekompetencer i beslægtede EU-politikker
  • rapporterer hvert andet år om fremskridtene.
 • I 2009 vedtog EU et nyt strategisk program for europæisk samarbejde om uddannelse og erhvervsuddannelse (ET 2020) frem til 2020. Det erstattede det tidligere ET 2010. Det kortlagde behovet for, at livslang læring og mobilitet gøres til virkelighed gennem uddannelsessystemer, der i højere grad er åbne over for forandringer og den øvrige verden.
 • I 2014 overtog Erasmus+ programmet om livslang læring og seks andre programmer om uddannelse og ungdom, der tidligere var adskilte.

BAGGRUND

I en stadig mere globaliseret verden har den enkelte brug for en lang række færdigheder for at tilpasse sig og trives i et hurtigt skiftende miljø. Det oprindelige program om livslang læring var udviklet til at tilbyde mennesker mulighed for at lære i alle af livets faser.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10-18).

seneste ajourføring 10.10.2016

Top