EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bolognaprocessen: etablering af det europæiske område for videregående uddannelse

Bolognaprocessen: etablering af det europæiske område for videregående uddannelse

Bolognaprocessen, der blev iværksat med Bolognaerklæringen (1999) og vurderes hvert tredje år på ministerkonferencer, har til formål at indføre et mere sammenligneligt, kompatibelt og sammenhængende system for videregående uddannelse i Europa.

DOKUMENT

Bolognaerklæringen af 19. juni 1999 - erklæring fra EU’s uddannelsesministre (ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

RESUMÉ

Bolognaprocessen, der blev iværksat med Bolognaerklæringen (1999) og vurderes hvert tredje år på ministerkonferencer, har til formål at indføre et mere sammenligneligt, kompatibelt og sammenhængende system for videregående uddannelse i Europa.

HOVEDPUNKTER

  • Den har til formål at oprette et system med akademiske grader, der er genkendelige og sammenlignelige, at fremme mobilitet blandt studerende, lærere og forskere samt sikre høj kvalitet i undervisningen.
  • De vigtigste fokusområder omfatter livslang læring, beskæftigelsesmuligheder, finansiering, strukturer for akademiske grader, international åbenhed, dataindsamling og kvalitetssikring.
  • Et hovedmål i processens første ti år var etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA), som blev lanceret i 2010 med Budapest-/Wien-deklarationen. Det næste årti vil målene omhandle konsolideringen af EHEA.
  • Processen er i øjeblikket gennemført i 48 lande, der sammen med Europa-Kommissionen udgør medlemmerne af Bolognaprocessen.
  • Processen er ikke pålagt de nationale regeringer eller universiteter. I stedet er det en mellemstatslig, frivillig ordning, hvorunder de ratificerende lande gennemfører en reform af deres egne uddannelsessystemer.
  • Bolognaprocessen har opnået en hidtil uset succes for regionalt grænseoverskridende samarbejde inden for videregående uddannelse, og den har fået opmærksomhed fra andre dele af verden. Derfor sættes der nu fokus på oprettelse af en dialog med globale partnere for at styrke processen. Rådet understreger også dette punkt i dets konklusioner fra 2014 om den globale dimension af europæisk videregående uddannelse.
  • Den seneste ministerkonference blev afholdt i Jerevan i Armenien den 14. til 15. maj 2015. Den næste ministerkonference planlægges afholdt i Frankrig i 2018.

BAGGRUND

De lande, som har tiltrådt den europæiske kulturkonvention (1954), har mulighed for at blive optaget som medlemmer af EHEA, hvis de erklærer, at de har til hensigt at gennemføre målsætningerne i Bolognaprocessen i deres egne videregående uddannelser. De skal også oplyse om den måde, hvorpå de har til hensigt at gennemføre principperne og målsætningerne.

Bolognaprocessen henhører under de mål, der er opstillet i EU’s ramme for uddannelse og oplæring og dens Europa 2020-strategi for beskæftigelse og vækst.

For yderligere oplysninger henvises til webstedet for EHEA.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Det europæiske område for videregående uddannelse i 2015: gennemførelsesrapporten for Bologna-processen.

Rådets konklusioner om den globale dimension af europæisk videregående uddannelse (EUT C 28 af 31.1.2014, s. 2-5).

seneste ajourføring 23.07.2015

Top