EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice — europæisk net om uddannelsessystemer og -politikker

Eurydice — europæisk net om uddannelsessystemer og -politikker

 

RESUMÉ AF:

Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet om Eurydice-nettet for information om uddannelse

HVAD ER FORMÅLET MED RESOLUTIONEN?

Den har til formål at udbygge og udvikle Eurydice-nettet, der tilvejebringer informationer om nationale og europæiske strukturer, systemer og udvikling på uddannelsesområdet.

HOVEDPUNKTER

  • Eurydice-nettet stiller en lang række sammenlignelig information om de europæiske uddannelsessystemer og -politikker til rådighed samt en lang række sammenlignende analyser om forskellige emner inden for uddannelsessystemerne. Nettet støtter evidensbaseret europæisk samarbejde inden for uddannelsesområdet og livslang læring.
  • Eurydice omfatter for øjeblikket 42 nationale enheder, der er baseret i alle de 38 lande, der deltager i Erasmus+-programmet.
  • Den information, der indsendes af de nationale Eurydice-enheder, omfatter information vedrørende officielle dokumenter såsom love, dekreter, regler og henstillinger. Informationen kombineres i den centrale Eurydice-enhed (der er baseret i Bruxelles) med andre datakilder - som for eksempel data fra Eurostat, UOE-databasen (en samlet database for UNESCO, OECD og Eurostat) samt resultaterne fra internationale uddannelsesundersøgelser - med henblik på udarbejdelse af endelige rapporter.
  • Eurydice arbejder på at fremme forståelse, samarbejde, tillid og mobilitet både på EU-niveau og internationalt niveau. Nettet består af nationale enheder i EU-landene, og det koordineres af det europæiske Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.
  • Alle Eurydice-publikationer kan downloades gratis fra Eurydices websted, det er også muligt at rekvirere en papirudgave af publikationerne.

BAGGRUND

For mere information henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, den 6. december 1990 om EURYDICE- nettet for information om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab (EFT C 329, 31.12.1990, s. 23–24)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

seneste ajourføring 11.07.2016

Top