EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 237 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 238 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 239 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 240 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 241 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 242 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 243 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKLERNE?

Artiklerne fastlægger rolle, sammensætning og funktionsmåde for Rådet for Den Europæiske Union, som repræsenterer EU-landenes regeringer.

HOVEDPUNKTER

Rolle

Sammensætning

Afstemninger

  • Alle debatter og afstemninger i Rådet er offentlige.
  • I de fleste tilfælde træffer Rådet beslutninger ved kvalificeret flertal. Det betyder, at afgørelser som hovedregel træffes på baggrund af følgende:
    • 55 % af landene (ved 28 medlemmer altså 16 lande)
    • der repræsenterer mindst 65 % af EU’s befolkning skal stemme for.
  • Et blokerende mindretal skal repræsentere mindst 35 % af EU’s samlede befolkning.
  • I særligt følsomme anliggender, f.eks. udenrigspolitik og beskatning, træffer Rådet afgørelser ved enstemmighed.
  • Der kan træffes afgørelser vedrørende proceduremæssige og administrative anliggender ved simpelt flertal.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 16 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 24).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 237 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 153).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 238 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 153-154).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 239 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 154).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 240 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 154).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 241 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 242 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 243 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155).

seneste ajourføring 11.12.2017

Top