EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det europæiske Atomenergifællesskab — viden om hemmeligholdelsesordninger og sikkerhedsforanstaltninger

Det europæiske Atomenergifællesskab — viden om hemmeligholdelsesordninger og sikkerhedsforanstaltninger

 

RESUMÉ AF:

Forordning nr. 3 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Med forordningen fastsættes hemmeligholdelsesordninger og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte hemmelig Euratom-viden (HEV), som omhandles i artikel 24 og 25 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). HEV kan omfatte informationer, oplysninger, dokumenter, genstande og mangfoldiggørelsesmidler.
 • Artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab henviser til viden fra EU’s kerneenergiforskningsprogram, hvis udbredelse vil kunne skade EU-landenes forsvarsinteresser. Artikel 25 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab henviser på tilsvarende måde til viden om patenter eller brugsmønstre*.

HOVEDPUNKTER

Sikkerhedsforanstaltninger og anvisninger til deres varetagelse offentliggøres af:

 • EU-institutioner, udvalg, tjenesteafdelinger og anlæg
 • EU-landene og disses officielle tjenesteafdelinger
 • Fællesforetagender
 • Fysiske personer og virksomheder.

Der oprettes et sikkerhedsbureau af Europa-Kommissionen til at:

 • koordinere og føre tilsyn med den almindelige anvendelse af sikkerhedsforanstaltningerne
 • kontrollere foranstaltningernes anvendelse i EU’s institutioner, udvalg, tjenesteafdelinger og anlæg
 • kontrollere, at foranstaltningerne anvendes af EU-landene
 • foreslå ændringer til forordningen, hvis det er nødvendigt.

I hver af EU’s institutioner, udvalg eller tjenesteafdelinger, hvor HEV udarbejdes eller opbevares, udpeges en sikkerhedsofficer, der er ansvarlig for

 • registrering af HEV
 • at føre en liste over personer, som er kvalificerede til at have adgang til HEV
 • at instruere personalet om dets pligter med hensyn til sikkerhedsbeskyttelse
 • at sikre, at de materielle beskyttelsesforanstaltninger bringes i anvendelse.

Hemmeligholdelse, bemyndigelse og sikkerhedsundersøgelse

 • HEV-hemmeligholdelsesordninger fastlægges efter graden af den skade, som uautoriseret udbredelse ville forårsage på EU-landenes forsvarsinteresser:
  • EURA-STRENGT HEMMELIGT: udbredelse vil kunne medføre overordentlig alvorlige følger for forsvarsinteresserne
  • EURA-HEMMELIGT: udbredelse vil kunne medføre alvorlige følger for forsvarsinteresserne
  • EURA-FORTROLIGT: udbredelse vil kunne være til skade for forsvarsinteresserne
  • EURA-TIL TJENESTEBRUG: udbredelse vil kunne berøre forsvarsinteresserne, men behovet for beskyttelse er dog mindre end for HEV, der er klassificeret som EURA-FORTROLIGT.
 • Henvisninger til dokumenter eller data, der er klassificeret som EURA-HEMMELIGT og EURA-STRENGT HEMMELIGT skal begrænses til det mindst mulige og må hverken røbe indhold eller den for dem gældende hemmeligholdelsesordning.
 • Adgang til HEV (undtagen EURA-TIL TJENESTEBRUG) gives kun til bemyndigede personer, der har et klart behov for at have eller få kendskab til sådan viden. Bemyndigelse kan gives, når sikkerhedsbureauet eller EU-landene har foretaget en sikkerhedsundersøgelse.

Materiel beskyttelse af HEV

 • HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT, EURA-HEMMELIGT og EURA-FORTROLIGT skal angives med et stempel på hver side
 • Kopier af HEV skal begrænses til strengt nødvendige til dækning af det øjeblikkelige behov
 • Der kan kun tages kopier af HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT med sikkerhedsbureauets samtykke og, i tilfælde af patentoplysninger, med EU-oprindelseslandets samtykke
 • Bygninger, der indeholder HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT og derover skal være sikre, og de beskæftigede og besøgende skal kunne identificeres
 • Besøgende må ikke opholde sig alene i rum, hvori der findes HEV
 • Der er regler for pansrede skabe for forskellige hemmeligholdelsesordninger
 • Alt HEV klassificeret som EURA-STRENGT HEMMELIGT og EURA-HEMMELIGT skal registreres særskilt
 • Intern cirkulation af HEV skal ske således, at ethvert brud på hemmeligheden er udelukket
 • HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT og derover, der sendes uden for en bygning, skal forsendes i to kuverter, hvor kun den inderste angiver hemmeligholdelsesordningen
 • HEV klassificeret som EURA-FORTROLIGT og derover, som forsendes til udlandet, skal befordres i diplomatisk kurértaske og ledsages af en kurér og en anden person. HEV klassificeret som EURA-HEMMELIGT og EURA-FORTROLIGT, som forsendes til udlandet, skal befordres i diplomatisk kurértaske
 • Der gælder strenge regler for tilladelse til sikker destruktion af HEV, der ikke længere er nødvendigt.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 15. november 1958.

BAGGRUND

Se desuden:

VIGTIGE BEGREBER

Brugsmønster: en registreret ret, der giver indehaveren eksklusiv brugsret over en teknisk opfindelse mod offentlig udbredelse af opfindelsens funktion og kun indrømmet i et begrænset tidsrum.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (Euratom) nr. 3 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EFT 17 af 6.10.1958, s. 406-416).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab — Afsnit II — Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling — Kapitel 2: Udbredelse af viden — Afdeling 3: Bestemmelser vedrørende hemmeligholdelse — Artikel 24 (EUT C 203 af 7.6.2016, s. 15-16).

Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab — Afsnit II — Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling — Kapitel 2: Udbredelse af viden — Afdeling 3: Bestemmelser vedrørende hemmeligholdelse — Artikel 25 (EUT C 203 af 7.6.2016, s. 16-17).

seneste ajourføring 15.05.2020

Top