EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat — EU’s statistiske kontor

Eurostat — EU’s statistiske kontor

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2012/504/EU om tydeliggørelse af Eurostats rolle

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den tydeliggør Eurostats rolle og ansvar for så vidt angår udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

HOVEDPUNKTER

 • Eurostat er en del af Europa-Kommissionen og ledes af en generaldirektør.
 • Eurostat arbejder efter følgende statistiske principper, som defineret i forordning (EF) nr. 223/2009 og Adfærdskodeks for europæiske statistikker:
  • faglig uafhængighed
  • upartiskhed
  • objektivitet
  • pålidelighed
  • statistisk fortrolighed
  • omkostningseffektivitet.
 • Eurostat gennemfører det europæiske statistiske program og fungerer på baggrund af årlige arbejdsprogrammer.
 • Eurostats primære opgaver er at:
  • indsamle og aggregere statistiske oplysninger for at udarbejde europæiske statistikker
  • udvikle og fremme statistiske standarder, metoder og procedurer
  • koordinere det europæiske statistiske system (ESS), styrke samarbejdet mellem dets partnere og sikre dets ledende rolle i officielle statistikker på verdensplan
  • samarbejde på internationalt plan med andre lande og organisationer og bistå visse tredjelande med at forbedre deres statistiske systemer.
 • Eurostats generaldirektør, som også er chefstatistiker:
  • Har eneansvar for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af statistikkerne og tidspunkterne for deres offentliggørelse. Generaldirektøren skal handle uafhængigt og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen EU-institution, noget EU-organ, nogen national regering eller nogen anden organisation. Generaldirektøren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at statistisk fortrolighed overholdes.
  • Er formand for Udvalget for det Europæiske Statistiske System, som består af repræsentanter for EU-landene (fra nationale statistiske institutter), og som vejleder ESS om udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.
  • Fungerer desuden som forbindelsesled mellem ESS og Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (bestående af uafhængige statistikeksperter) på alle områder, der vedrører gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker.
 • Eurostat har med overholdelse af reglerne om tavshedspligt adgang til administrative data i Kommissionens tjenestegrene for at lette byrden for respondenterne.
 • Eurostat har ansvar for kvalitetsstyringen af europæiske statistikker og skal fastlægge et kvalitetssikringssystem for at sikre korrekt gennemførelse af adfærdskodeksen for europæiske statistikker.
 • Eurostat skal sikre, at europæiske statistikker er tilgængelige for alle brugere i overensstemmelse med de statistiske principper, navnlig principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed og statistisk fortrolighed.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 8. oktober 2012.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2012/504/EU af 17. september 2012 om Eurostat (EUT L 251 af 18.9.2012, s. 49-52).

seneste ajourføring 13.11.2017

Top