EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

 

RESUMÉ AF:

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

INTRODUKTION

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) blev som følge af Lissabontraktaten udviklet ud fra traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF eller EF-traktaten), som fastlagt i Maastrichttraktaten. Selve EF-traktaten var baseret på traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, som blev underskrevet i Rom den 25. marts 1957. Oprettelsen af Den Europæiske Union med Maastrichttraktaten (den 7. februar 1992) markerede endnu et skridt mod den politiske samling af Europa.

Den Europæiske Union erstattede dog ikke De Europæiske Fællesskaber, men anbragte dem under den samme paraply, baseret på strukturen med »tre søjler«:

Enhver ny traktat medfører omnummerering af artiklerne. Med Lissabontraktaten, som blev underskrevet den 13.12.2007 og trådte i kraft den 1.12.2009, blev TEF omdøbt til TEUF, og de tre søjler blev samlet i det reformerede EU og blev omnummereret igen.

TEUF er én af EU’s to primære traktater sammen med traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den danner det detaljerede grundlag for EU-retten ved at definere EU’s principper og mål samt anvendelsesområder for optræden på politikområderne. Den fastlægger også detaljer vedrørende EU-institutionernes organisation og funktion.

HVAD ER FORMÅLET MED TRAKTATEN?

Som allerede angivet i den tidligere præambel var formålet med TEF at »skabe grundlag for en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk«. Denne ordlyd findes stadig i præamblen til den nuværende TEUF samt i TEU. Disse traktater har faktisk tilført en mere politisk og demokratisk dimension til europæisk integration i tilgift til det oprindelige økonomiske mål med at oprette et indre marked.

HOVEDPUNKTER I DEN KONSOLIDEREDE TRAKTAT

HVORNÅR GÆLDER TRAKTATEN FRA?

TEUF blev underskrevet af 27 EU-lande (Kroatien blev først medlem af EU i 2013) den 13. december 2007 og trådte i kraft den 1. december 2009.

BAGGRUND

For flere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af 13. december 2007 — konsolideret udgave (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 47-360).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Efterfølgende ændringer af traktaten er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave er kun til orientering.

Maastrichttraktaten af 7. februar 1992 (EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1-112).

Lissabontraktaten af 13. december 2007 (EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1-271).

seneste ajourføring 15.12.2017

Top