EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statsstøtte: EU-retningslinjer for regionalstøtte for 2014-2020

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Statsstøtte: EU-retningslinjer for regionalstøtte for 2014-2020

EU-retningslinjer for, hvordan EU-medlemsstater kan yde investeringsstøtte til virksomheder for at understøtte udviklingen i de dårligst stillede regioner i Europa mellem 2014 og 2020, der træder i kraft i juli 2014.

DOKUMENT

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-20 (EUT C 209 af 23.7.2013).

RESUMÉ

Europa-Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan EU-medlemsstater kan yde investeringsstøtte til virksomheder for at understøtte udviklingen i de dårligst stillede områder i Europa mellem 2014 og 2020.

Formålet med de reviderede retningslinjer er at fremme økonomisk vækst ved at tilskynde til investeringer i projekter, der bidrager med en reel værditilvækst til den regionale udvikling, særligt i Europas dårligst stillede regioner.

Retningslinjerne for regionalstøtte fastlægger mere konkrete regler for, hvordan EU’s medlemsstater kan yde statsstøtte til virksomheder for at fremme investeringer i nye produktionsanlæg i de ugunstigt stillede regioner i Europa eller for at udvide eller modernisere eksisterende anlæg.

Retningslinjerne indeholder desuden regler, der skal ligge til grund for, hvordan EU’s medlemsstater kan udarbejde regionalstøttekort, som skal identificere de geografiske områder, hvor virksomheder kan modtage regionalstøtte samt på hvilket niveau.

De vigtigste elementer i de nye retningslinjer omfatter:

  • Den overordnede andel af regioner, hvor regionalstøtte kan tildeles, vil stige til 47 % af befolkningen i EU. For øjeblikket lever hver fjerde europæer i de mindre udviklede regioner (der defineres som regioner, hvis bruttonationalprodukt (BNP) ligger under 75 % af EU-gennemsnittet). Omkring hver tredje europæer levede i de mindre udviklede regioner, da retningslinjerne for 2007-13 blev vedtaget. På trods af denne reduktion af de regionale forskelle har Kommissionen taget hensyn til følgerne af den økonomiske krise og derfor hævet befolkningsdækningen.
  • Retningslinjerne antager strengere tilgang til støtte til investeringer foretaget af store virksomheders i de mere udviklede støttede områder. Støtte til store virksomheder i disse områder vil kun blive tilladt for investeringer, der bidrager til ny økonomisk aktivitet, til initialinvesteringer til diversificering af eksisterende virksomheder, så de begynder at fremstille nye produkter eller anvende nye processer, da det er mere sandsynligt, at disse investeringer vil blive realiseret som følge af støtten. I de fattigste regioner (regioner, der ligger under 75 % af det gennemsnitlige BNP i EU) tillader retningslinjerne fortsat at yde støtte også til andre typer af investeringer foretaget af store virksomheder.
  • For at øge gennemsigtigheden og troværdigheden skal medlemsstaterne på internettet offentliggøre oplysninger om, hvor meget de yder i regionalstøtte og til hvem.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Regionalstøtteretningslinjerne for 2014-20

1.7.2014

-

EUT C 209 af 23.7.2013

Seneste ajourføring: 27.02.2014

Top