EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU's Institut for Sikkerhedsstudier

EU's Institut for Sikkerhedsstudier

Den Europæiske Unions (EU's) Institut for Sikkerhedsstudier udfører forskning og analyse af internationale spørgsmål for at hjælpe EU med at udvikle sin udenrigs- og sikkerhedspolitik.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2014/75/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier.

RESUMÉ

Med denne rådsbeslutning har EU besluttet fortsat at trække på ekspertisen fra Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) til at udføre forskning og analyse af internationale spørgsmål, for så vidt angår EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). EUISS blev oprindeligt oprettet i januar 2002. Det er baseret i Paris og har et forbindelseskontor i Bruxelles.

Ved hjælp af forskning og analyse bidrager EUISS til europæisk beslutningstagning inden for FUSP's område. Instituttet foretager navnligt analyser og udgør et forum for debat omkring hele EU's eksterne strategi på områder, der omfatter konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Aktiviteterne omfatter planlægning af netværksarrangementer og workshops samt indsamling af relevant information til EU-tjenestemænd og eksperter. Det optræder også som bindeled mellem EU's institutioner og eksterne eksperter, herunder sikkerhedsaktører.

EUISS ledes af en bestyrelse og en direktør:

  • Bestyrelsen: Bestyrelsens primære ansvar er at vedtage instituttets årlige og langsigtede arbejdsprogram og det relevante budget. Hvert år inden den 30. november skal bestyrelsen godkende instituttets årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver enkelt EU-medlemsstat og en repræsentant fra Europa-Kommissionen. Den mødes mindst to gange årligt under ledelse af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Generaldirektøren for EU's militærstab kan deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper eller stående udvalg til at behandle bestemte emner.
  • Direktøren: Direktøren udpeges af bestyrelsen på baggrund af en anbefaling fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for en periode på tre år med mulighed for forlængelse for en periode på to år. Direktørens ansvarsområder omfatter daglig administration af instituttet, udarbejdelse af instituttets årlige arbejdsprogram og årsrapport samt forberedelse af bestyrelsens arbejde.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse 2014/75/FUSP

10.2.2014

-

EUT L 41 af 12.2.2014

Seneste ajourføring: 11.06.2014

Top