EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU's narkotikastrategi

EU's narkotikastrategi

 

RESUMÉ AF:

EU's narkotikastrategi (2013-2020)

HVAD ER FORMÅLET MED STRATEGIEN?

 • Den fastsætter de politiske rammer og prioriteter for EU's indsats vedrørende narkotikapolitik for perioden 2013-2020
 • Ved hjælp af en integreret, afbalanceret og evidensbaseret tilgang tilstræber den at bidrage til:
  • at begrænse efterspørgslen efter narkotika
  • at begrænse udbuddet af ulovlig narkotika
  • at begrænse de sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der forårsages af narkotika.

HOVEDPUNKTER

Strategien er struktureret omkring 2 politikområder:

 • begrænsning af narkotikaefterspørgslen
 • begrænsning af narkotikaudbuddet.

Strategien er struktureret omkring 3 tværgående temaer:

 • koordinering
 • internationalt samarbejde og information
 • forskning, overvågning og evaluering.

Strategien tager højde for nye og skiftende udfordringer, inklusive:

 • fremkomst og spredning af nye psykoaktive stoffer (stoffer, der stimulerer eller dæmper centralnervesystemet)
 • den stigende tendens med at tage ulovlige stoffer i kombination med alkohol og ordinerede lægemidler
 • den fortsat store forekomst af blodbårne sygdomme, navnlig hepatitis C-virus, blandt narkotikabrugere og de potentielle risici for HIV-infektioner
 • det fortsat høje antal af narkotikarelaterede dødsfald i EU
 • de skiftende narkotikahandelsruter og den grænseoverskridende organiserede kriminalitet
 • brugen af nye kommunikationsteknologier til at fremme udbuddet af ulovlig narkotika og nye psykoaktive stoffer.

For at imødekomme disse udfordringer sigter strategien mod at begrænse efterspørgslen og udbuddet af narkotika ved at:

 • forbedre foranstaltninger til begrænsning af narkotikaefterspørgslen, inklusive i fængsler
 • forbedre tilgængeligheden og effektiviteten af forebyggelsesprogrammer
 • investere i foranstaltninger til reduktion af risici og skader
 • udvide narkotikabehandling, herunder brugere af ikkeopiater, samt integrerede plejemodeller for mentale og fysiske sundhedsproblemer
 • styrke samarbejde og koordinering mellem EU-landene samt retshåndhævende og retslige myndigheder for at reducere produktion, smugling, ulovlig handel, distribution og salg af ulovlig narkotika
 • reagere effektivt på de skiftende tendenser med særlig opmærksomhed på nye kommunikationsteknologier, der spiller en vigtig rolle i udbuddet af narkotika
 • styrke EU's lovgivningsmæssige rammer på en målrettet måde for mere effektive politikker
 • bidrage til en bedre forståelse af narkotikaproblematikken samt af virkningerne af tiltag med henblik på yderligere at udvikle politikker og indsatser.

Derudover fastlægger strategien prioriteter for koordinering, internationalt samarbejde, information, forskning, overvågning og evaluering.

HVORNÅR GÆLDER STRATEGIEN FRA?

Strategien dækker perioden 2013-2020. EU's narkotikahandlingsplan for 2013-2016 sætter strategien i kraft.

Europa-Kommissionen gennemfører i øjeblikket en evaluering af EU's narkotikastrategi og handlingsplan. En køreplan for evalueringen er tilgængelig online. Resultaterne forventes at indgå i EU's fremtidige narkotikahandlingsplan for 2017-2020.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

EU's narkotikastrategi (2013-2020) (EUT C 402 af 29.12.2012, s. 1-10)

TILHØRENDE DOKUMENTER

EU's narkotikastrategi (2013-2016) (EUT C 351 af 30.11.2013, s. 1-23)

seneste ajourføring 25.07.2016

Top