EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klimaændringer — Parisaftalen, ratificeret af EU

Klimaændringer — Parisaftalen, ratificeret af EU

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (EU) 2016/1841 om Parisaftalen om klimaændringer

Parisaftalen

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Denne afgørelse fra Rådet for Den Europæiske Union ratificerer Parisaftalen om klimaændringer på vegne af landene i Den Europæiske Union (EU).
 • Aftalen sigter mod at styrke den globale indsats mod den trussel, som klimaændringer udgør, herunder ved at holde opvarmning et godt stykke under 2 oC.

HOVEDPUNKTER

 • I henhold til aftalen vil EU-landene:
  • nå det langsigtede mål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 oC i forhold til det førindustrielle niveau
  • fortsætte bestræbelserne på at begrænse stigningen til 1,5 oC
  • udarbejde og anvende nationale handlingsplaner (tilsigtede nationalt bestemte bidrag) for at nå disse mål
  • rapportere til hinanden og til offentligheden om de fremskridt, de gør vedrørende deres forpligtelser
  • fra 2023 foretage en statusopgørelse hvert 5. år for hele planeten med internationale partnere med henblik på at fastsætte yderligere mål på baggrund af videnskabelig dokumentation og de opnåede resultater
  • træffe foranstaltninger til at håndtere de virkninger af klimaændringer, som allerede er uundgåelige
  • yde praktisk og økonomisk støtte til udviklingslande for at hjælpe dem med at tilpasse sig klimaændringerne.

EU's handlinger i forbindelse med klimaændringer indtil nu

 • I 2014 satte EU-landene sig selv et bindende mål om senest i 2030 at reducere drivhusgasemissioner med 40 % senest i 2030 i forhold til niveauet i 1990.
 • Dette omfatter skift til rene, bæredygtige energiformer, som også skal være konkurrencedygtige og til overkommelige priser. EU anerkender behovet for incitamenter til at fremme de nødvendige investeringer på dette område.

HVORNÅR GÆLDER AFTALEN FRA?

Den træder i kraft den 4. november 2016 og finder anvendelse fra 2020.

BAGGRUND

Aftalen styrker den globale indsats i forbindelse med klimaændringer ved at lægge en kurs for de aktuelle politikker mod klimaneutralitet før udgangen af århundredet.

Den blev vedtaget af 195 lande i Paris i december 2015 og erstatter Kyotoprotokollen fra 1997.

Flere oplysninger

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1-3)

Parisaftalen (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4-18)

seneste ajourføring 04.11.2016

Top