EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europas satellitovervågningsprogram (Copernicus): klimaaspekter

Europas satellitovervågningsprogram (Copernicus): klimaaspekter

Copernicus er et civilt program, der benytter satellitteknologi til at overvåge jorden. Det leverer pålidelige og opdaterede oplysninger om miljøets tilstand ved jævnligt at spore ændringer i atmosfæren, havene og jordmasserne. Dataene er uvurderlige i forbindelse med håndteringen af klimaændringer samt for sektorer så forskellige som sundhed og turisme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger en retlig ramme for Copernicusprogrammet for 2014-2020, der fastsætter de operationelle regler og opretter de primære mål. Overvågning af klimaændringer er et ud af seks områder, som Copernicus’ tjenester er specifikt udviklet til. De andre er: landovervågning, havmiljøovervågning, atmosfæreovervågning, beredskabsstyring og sikkerhed.

HOVEDPUNKTER

  • Klimaændringstjenesten leverer informationer med henblik på at støtte tilpasnings- og modvirkningspolitikker i forbindelse med og for at reducere virkningen af klimaændringer.
  • Den fokuserer på vitale klimavariabler (ECV’er) eller indikatorer, såsom temperaturstigninger, stigning i vandstanden, smeltning af isdække og opvarmning af havene.
  • Den benytter klimaindekser, der er baseret på fortegnelser over temperatur, nedbør og tørke, for at identificere drivkræfter for klimaet, udvikle scenarier for klimaændringer og vurdere påvirkningen af samfundet.
  • Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser gennemfører tjenesten i henhold til en aftale med Kommissionen fra november 2014.
  • Tre år, efter at centeret påbegynder sine aktiviteter, skal det opnå operationel kapacitet.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. januar 2014.

BAGGRUND

De data, som Copernicus leverer, benyttes af beslutningstagere og offentlige myndigheder til at udarbejde lovgivning og politikker på miljøområdet og til at reagere på naturkatastrofer og humanitære kriser. Resultaterne er frit tilgængelige, hvilket åbner døren for forretningsmuligheder for europæiske virksomheder, navnligt SMV’erne.

For flere oplysninger henvises til:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 377/2014

1.1.2014

-

EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44-66

seneste ajourføring 23.04.2015

Top