Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

En ny EU-tilgang til håndtering af virksomheders konkurs og insolvens

Go to the summaries’ table of contents

En ny EU-tilgang til håndtering af virksomheders konkurs og insolvens

Hvert år går 200 000 virksomheder konkurs i EU, og 1,7 millioner mennesker mister deres arbejde. Den nye henstilling markerer et skifte hen imod forebyggende omstruktureringer af levedygtige virksomheder, der giver dem mulighed for at fortsætte deres forretning og sikre arbejdspladser, samtidig med at investorer kan få flere af deres investeringer igen. Den har desuden til formål at sikre, at konkursramte iværksættere får en ny chance.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling 2014/135/EU af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens.

RESUMÉ

Holdningerne i Europa til virksomheders insolvens er under forandring, og reformer af eksisterende lovgivning i Den Europæiske Union (EU) om grænseoverskridende konkurser er allerede under udarbejdelse. Formålet med denne nye henstilling fra Europa-Kommissionen er imidlertid at fremme et fælles regelsæt for nationale konkurslovgivninger.

Regelsættet giver skyldnere mulighed for:

  • At omstrukturere, så snart det bliver klart, at der er sandsynlighed for insolvens.
  • At bevare kontrollen med den daglige drift af deres virksomhed.
  • At anmode om midlertidig udsættelse af kreditorforfølgning, der er indgivet af kreditorer, hvis denne kreditorforfølgning kunne vanskeliggøre omstruktureringsplanens gennemførelse. Varigheden af udsættelsen bør afhænge af, hvor kompliceret den forestående omstrukturering vil være, og den bør ikke overstige fire måneder i første omgang og ikke mere end 12 måneder i alt.
  • At søge rettens stadfæstelse af en omstruktureringsplan, der berører dissentierende kreditorers interesser. Kreditorer er bundet af enhver plan, der er stadfæstet af retten. Henstillingen fastlægger indholdet af omstruktureringsplaner og krav til stadfæstelse af retten.
  • Nemmere at opnå ny finansiering til en omstruktureringsplan, fordi ny finansiering, der er stadfæstet af retten, ikke kan erklæres ugyldig.

Omstruktureringsforløbet bør være hurtigt og prismæssigt overkommeligt, og det bør give mulighed for så mange udenretslige skridt som muligt. Der kan udpeges en mægler eller tilsynsførende, der skal bistå forhandlingerne mellem skyldnere og kreditorer.

En ny chance

Tungtvejende beviser for, at ærlige iværksættere, der får en ny chance efter en konkurs, har mere succes med deres næste foretagende, har overbevist Kommissionen om at anbefale, at iværksættere får en ny chance efter en konkurs.

Iværksættere bør være fuldstændigt frigjort for deres gældhøjst tre år efter , at retten traf afgørelse om konkursbegæringen eller den dato, hvor afdragsplanen trådte i kraft.

Henstillingen anerkender imidlertid, at fuld gældssanering ikke altid er hensigtsmæssig, og EU-landene kan indføre strengere lovgivninger, når iværksættere har handlet uhæderligt, eller når de ikke overholder de juridiske forpligtelser over for deres kreditorer.

Desuden tillades nationale love, der sikrer iværksætteren og dennes familie et udkomme ved at lade iværksætteren beholde visse aktiver.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Henstilling 2014/135/EU

3.4.2014

-

EUT L 74 af 14.3.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: En ny europæisk tilgang til konkurs og insolvens (COM(2012) 742 final af 12.12.2012 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (COM(2012) 744 final af 12.12.2012 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Seneste ajourføring: 28.07.2014

Top