EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reintegration af langtidsledige på arbejdsmarkedet

 

RESUMÉ AF:

Rådets henstilling — integration af langtidsledige på EU’s arbejdsmarked

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

 • Udover at påvirke den enkelte bremser langtidsledighed vækstpotentialet i økonomierne i Den Europæiske Union (EU), øger risikoen for social udstødelse, fattigdom og ulighed og medfører yderligere omkostninger for socialforvaltningerne og de offentlige finanser.
 • Henstillingen har til formål at tilbyde EU-landene en skabelon til at løse problemet.

HOVEDPUNKTER

Henstillinger til EU-landene

Arbejdssøgende skal motiveres til at tilmelde sig en arbejdsformidling gennem øget udbud af oplysninger om, hvilken støtte der er tilgængelig. Senest efter 18 måneders arbejdsløshed skal arbejdssøgende tilbydes en aftale om jobintegration, som skal omfatte:

 • ét centralt kontaktpunkt, der skal hjælpe den langtidsledige med at finde beskæftigelse;
 • en individuel vurdering, som dækker beskæftigelsesegnethed, barrierer for beskæftigelse samt tidligere jobsøgningsbestræbelser;
 • en kombination af relevante tjenesteydelser fra forskellige organisationer;
 • individualiseret vejledning fra arbejdsformidlinger og andre partnere;
 • tydelige målsætninger og forpligtelser, som f.eks. aktive skridt til jobsøgning, accept af tilbud om passende arbejde og deltagelse i uddannelse.

Aftalen om jobintegration bør indeholde en beskrivelse af tjenesteudbyderens tilbud til den langtidsledige. Afhængigt af tilgængeligheden i det enkelte EU-land og omstændighederne for den enkelte kan aftalen om jobintegration også omfatte:

 • hjælp til jobsøgning og hjælp til personer, der er i arbejde;
 • validering af ikkeformel* og uformel* læring;
 • rehabilitering, rådgivning og vejledning;
 • uddannelse og erhvervsrettet uddannelse;
 • arbejdserfaring;
 • social støtte;
 • dagtilbud;
 • sundhedsydelser og langtidspleje;
 • gældsrådgivning;
 • bolig- og transportstøtte.

Aftalen om jobintegration bør overvåges regelmæssigt for at kunne tilpasses efter forandringer i omstændighederne. Der skal være sikker informationsdeling vedrørende tidligere støtteforløb og vurderinger mellem udbydere af tjenesteydelser og bedre oplysninger til arbejdssøgende om ledige stillinger og uddannelsestilbud. Hvor det er relevant, kan sådanne tilbud være i forskellige regioner og andre EU-lande, især ved brug af den europæiske portal for jobmobilitet (Eures).

Tættere forbindelser til arbejdsgiverne

EU-landene skal også:

 • opfordre til og udvikle partnerskaber mellem arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter, arbejdsformidlinger, statslige myndigheder, socialforvaltninger og uddannelsesudbydere;
 • udvikle tjenesteydelser for arbejdsgivere, såsom forhåndsudvælgelse til ledige stillinger, støtte ved ansættelser, mentorordninger, uddannelse på arbejdspladsen samt støtte efter ansættelse;
 • fokusere finansielle incitamenter på ordninger, der støtter integration på arbejdsmarkedet, såsom ansættelsestilskud og reduktion af socialforsikringsbidrag.

Vurdering og overvågning

Henstillinger til Kommissionen

Kommissionen henstilles til at:

 • støtte og samordne frivillige initiativer og sammenslutninger mellem virksomheder, der er engageret i bæredygtige integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet;
 • støtte sociale innovationsprojekter med henblik på at integrere langtidsledige på arbejdsmarkedet, især gennem PROGRESS-delen i EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI);
 • evaluere de tiltag, der er iværksat som svar på denne henstilling, og indberette resultaterne til Rådet senest den 15. februar 2019.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Ikkeformel læring: organiseret læring (f.eks. ledet af en lærer eller en person med større erfaring end den person, der undervises), som eventuelt er baseret på en læreplan. Den bygger på den enkelte studerendes kompetencer, men medfører ikke en formel uddannelse, f.eks. spejderbevægelsen.

Uformel læring: læring, som ikke er baseret på en læreplan, og som ikke medfører kvalifikationer. Læreren er en person med større erfaring end den person, der undervises, f.eks. forældre, der lærer barnet alfabetet.

HOVEDDOKUMENT

Rådets henstilling af 15. februar 2016 om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (EUT C 67 af 20.2.2016, s. 1-5)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2015/1848 af 5. oktober 2015 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2015 (EUT L 268 af 15.10.2015, s. 28-32)

seneste ajourføring 22.11.2016

Top