EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2013/776/EU om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

EACEA er et af EU’s forvaltningsorganer oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003. Ligesom de øvrige forvaltningsorganer administrerer det EU-programmer på Europa-Kommissionens vegne.

Formål og opgaver

EACEA har ansvaret for at forvalte visse aspekter af følgende EU-programmer:

Det koordinerer også projekter inden for videregående uddannelse i forbindelse med følgende EU-budgetter for eksternt samarbejde:

EACEA’s forvaltningsopgaver omfatter:

  • fastlæggelse af betingelserne for finansiering
  • evaluering af projekttilbud
  • den økonomiske forvaltning af vellykkede projekter og samarbejde med modtagerne
  • overvågning af projekternes fremskridt
  • offentliggørelse af projektresultater.

EACEA har ansvaret for forvaltningen af Eurydicenettet, som udarbejder analyser og sammenlignelige data om de europæiske uddannelsessystemer og politikker.

Struktur, økonomi og tilsyn

Til at administrere EACEA udpeger Kommissionen en styregruppe hvert andet år og en direktør hvert fjerde år.

EACEA modtager midler fra EU’s almindelige budget og fra Den Europæiske Udviklingsfond samt fra ikke-EU-lande, der deltager i dets programmer.

Kommissionen fører tilsyn med EACEA’s arbejde. EACEA aflægger regelmæssigt beretning til Kommission om gennemførelsen af de programmer, som det har ansvaret for.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

Afgørelsen erstatter afgørelse 2009/336/EF og genetablerer forvaltningsorganet for perioden 1. januar 2014-31. december 2024. EACEA, der oprindelig blev oprettet i 2006, har hjemsted i Bruxelles.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU af 18. december 2013 om oprettelse af »Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur« og om ophævelse af afgørelse 2009/336/EF (EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46-53).

Efterfølgende ændringer af afgørelse 2013/776/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1716 af 13. november 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EUT L 286 af 14.11.2018, s. 33-34).

Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1-8).

seneste ajourføring 09.03.2016

Top