EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Løsning af tvister mellem forbruger og erhvervsdrivende, der opstår i forbindelse med onlinehandel

Løsning af tvister mellem forbruger og erhvervsdrivende, der opstår i forbindelse med onlinehandel

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

  • Den sigter på at oprette en platform (websted) til onlinetvistbilæggelse (OTB) på EU-niveau.
  • Forbrugere og erhvervsdrivende kan bruge platformen til løsning af tvister, når de har et problem med et produkt eller en tjenesteydelse, som de har købt et hvilket som helst sted i Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

Klageproceduren involverer begge parter samt det mæglingsorgan (alternativ tvistbilæggelse eller ATB), de aftaler at benytte. Disse organer — hvoraf nogle opererer online — er en neutral part såsom en ombudsmand eller en mægler. Deres job er at foreslå eller pålægge en løsning eller bringe parterne sammen, så de kan finde en løsning.

Hele proceduren kan håndteres hurtigt online, så de fleste tvister burde blive løst inden for 90 dage.

OTB-platformen

Europa-Kommissionen vil udvikle, drive og vedligeholde OTB-platformen. Den bliver lanceret i januar 2016, og den vil være

  • et interaktivt og brugervenligt websted
  • åben over for enhver forbruger eller erhvervsdrivende i EU
  • tilgængelig på alle EU's officielle sprog
  • gratis.

Platformen har mange funktioner. Funktionerne omfatter en elektronisk klageformular, der informerer respondenten om klagen, identifikation af det kompetente nationale organ samt et elektronisk sagsbehandlingsredskab.

Hvert EU-land skal udpege et OTB-kontaktpunkt med mindst to OTB-rådgivere. Kommissionen vil desuden oprette et netværk af OTB-kontaktpunkter.

Når den elektroniske klageformular indgives via OTB-platformen, vil platformen hurtigt kontakte og søge at få et svar fra respondenten. Den vil desuden overføre klagen til det mæglingsorgan, parterne bliver enige om at benytte. Hvis mæglingsorganet accepterer at behandle tvisten, skal det bestræbe sig på at løse tvisten hurtigt og informere OTB-platformen om resultaterne af proceduren.

Alternativ tvistbilæggelse

Der er adgang til OTB-platformen via portalen Dit Europa. Den vil desuden være forbundet til alle nationale mæglingsorganer, der er oprettet, og som er anmeldt til Europa-Kommissionen, i overensstemmelse med EU's direktiv om alternativ tvistbilæggelse (ATB).

Både OTB-forordningen og ATB-direktivet blev vedtaget i maj 2013.

Forbrugere og handlende har kunnet bruge OTB-platformen siden 15. februar 2016.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 9. januar 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 1-12)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63-79)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1051 af 1. juli 2015 om de nærmere vilkår for varetagelsen af de funktioner, som platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) har, om de nærmere vilkår for den elektroniske klageformular og om de nærmere vilkår for samarbejdet mellem kontaktpunkterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (EUT L 171 af 2.7.2015, s. 1-4)

seneste ajourføring 30.08.2016

Top