EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union

Fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (COM(2014) 179 final) –– Handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i EU

HVAD ER MÅLET MED DENNE HANDLINGSPLAN?

 • Denne handlingsplan fra Europa-Kommissionen har til formål at støtte væksten af økologisk produktion* i EU, en sektor, der er underlagt strenge regler.
 • Den ser på metoder til håndtering af problemer med udbud og efterspørgsel ved særligt i EU-lande at fremme oprettelsen af nye partnerskaber med interessenter som producenter, forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere og forbrugere.

HOVEDPUNKTER

Det følgende resumé ser på handlingsplanens 3 prioriterede områder og giver eksempler på nogle af de 18 tiltag.

1. prioritet: at gøre økologiske producenter i EU mere konkurrencedygtige ved at:

 • øge bevidstheden om, hvordan EU-finansiering kan bruges til at hjælpe økologiske producenter — for eksempel Europa-Kommissionens guide til støttemuligheder for økologiske producenter — og information om EU-logoet for økologiske produkter på fødevaremærkninger
 • bruge forskning og innovation (f.eks. Horisont 2020-programmet) til at øge tilgængeligheden af økologiske råvarer som frø, dyrefoder og husdyrracer tilpasset økologisk produktion og ved at formidle resultaterne bredt, så de bliver direkte tilgængelige for landbrugerne
 • give mere information om den økologiske produktionssektor samt om markedet for og handelen med økologiske produkter.

2. prioritet: at øge forbrugernes tillid til økologisk landbrug og fødevarer ved at:

 • forbedre og overvåge systemet for nationale akkrediteringsorganer i EU-landene (under EU’s system for akkreditering og markedsovervågning), der står for økologisk certificering
 • introducere elektroniske certificeringssystemer for at sikre sporbarhed for økologiske varer, der importeres til EU
 • støtte udvikling og gennemførelse af tiltag til bekæmpelse af svig.

3. prioritet: at styrke den eksterne dimension af EU's økologiske produktion ved at:

 • arbejde sammen med ikke-EU-lande om at udvikle fælles økologiske standarder
 • sikre fair konkurrence mellem økologiske producenter og produkter fra EU- og ikke-EU-lande og lette adgangen for økologiske produkter fra EU til markeder i ikke-EU-lande inden for lovrammen
 • sikre, at forbrugerne har tillid til kontrolsystemerne i ikke-EU-lande, til brugen af økologisk mærkning og til EU-logoet.

BAGGRUND

Denne handlingsplan, vedtaget i 2014, bygger videre på EU’s første handlingsplan for den økologiske sektor, der blev iværksat i 2004. Samtidig har Kommissionen fremlagt et forslag til en ny EU-forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGT BEGREB

Økologisk produktion: et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer:

 • bedste praksis på miljøområdet
 • stor biodiversitet
 • bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsnormer samt
 • en produktionsmetode, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union (COM(2014) 179 final af 24.3.2014)

seneste ajourføring 19.07.2016

Top