EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Garanti for sikre kosttilskud i EU

Garanti for sikre kosttilskud i EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/46/EF — kosttilskud

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det ensretter reglerne om kosttilskud (*) for at beskytte forbrugere mod potentielle sundhedsmæssige risici og sikre, at de ikke får misvisende oplysninger.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen fastlægger en harmoniseret liste over vitaminer og mineraler, der kan anvendes til at fremstille kosttilskud.
 • Producenter anbefaler maksimums- og minimumsgrænser for den daglige dosis.
 • Mærkning, præsentation eller reklamer for kosttilskud må ikke angive, at det kan forebygge, behandle eller helbrede en sygdom. Det må heller ikke antydes, at en afbalanceret og varieret kost ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer.
 • Mærkningen skal indeholde oplysninger om:
  • de næringsstoffer og stoffer, som fødevarerne indeholder
  • den anbefalede daglige dosis med en advarsel om ikke at indtage en højere dosis og
  • råd om at opbevare produktet uden for børns rækkevidde.
 • Nationale myndigheder kan kræve, at producenterne underretter dem ved at fremsende en kopi af mærkningen, når de markedsfører et produkt.
 • Nationale myndigheder kan suspendere eller begrænse salget af et kosttilskud, hvis de mener, at det kan udgøre en fare for sundheden. De skal straks underrette Europa-Kommissionen og alle landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — et område, der består af de 28 EU-lande (1), Island, Liechtenstein og Norge, og hvor der er fri bevægelighed af personer, varer, tjenesteydelser og kapital.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på lægemidler.

Derudover:

 • fastlægger forordning (EU) nr. 609/2013 reglerne for indhold i og ledsagende oplysninger om modermælkserstatning, bearbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad, fødevarer til særlige medicinske formål samt kosterstatning til vægtkontrol
 • harmoniserer forordning (EF) nr. 1924/2006 reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer solgt til offentligheden, herunder fødevarer, der leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener
 • harmoniserer forordning (EF) nr. 1925/2006 reglerne om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. juli 2002. EU-landene skulle have indarbejdet det i national lovgivning inden den 31. juli 2003.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

(*) Kosttilskud: koncentreret kilde af næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsmæssige eller fysiologiske fordele til at supplere en normal diæt. De kan sælges som kapsler, pastiller, tabletter og breve eller i flasker.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51-57)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2002/46/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35-56)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9-25). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26-38) Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 03.02.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top