Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Livslang læring: europæiske kvalifikationer

Livslang læring: europæiske kvalifikationer

RESUMÉ AF:

Etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring — henstilling

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den opretter en fællesordning, der kaldes den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), som skal hjælpe EU-landene og deres uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og borgere med at sammenligne kvalifikationer på tværs af EU’s uddannelsessystemer. Dette værktøj er grundlæggende for udviklingen af et europæisk arbejdsmarked.

HOVEDPUNKTER

 • EQF fremmer Erasmus+ ved at gøre kompetencer og kvalifikationer mere gennemsigtige. Med en standardiseret formular supplerer EQF også Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste (EURES) og Europass-initiativet, som begge hjælper europæere med at finde arbejde eller uddannelse hvor som helst i Europa.
 • EQF, som omfatter både videregående uddannelse (universiteter og lignende) og erhvervsuddannelse, vil være med til at øge arbejdstagernes og studerendes mobilitet ved at gøre det muligt at anerkende deres kvalifikationer uden for deres eget land.
 • EQF er et værktøj, der er baseret på læringsresultater snarere end studiernes varighed. De overordnede beskrivelser af referenceniveauerne er:
  • færdigheder (evnen til at anvende viden til at udføre opgaver og løse problemer)
  • kompetencer (evnen til at anvende viden eller færdigheder i arbejds- eller studiesituationer)
  • viden.
 • Kernen i EQF består af ottereferenceniveauer, som beskriver, hvad en studerende ved, forstår og er i stand til at udføre. For eksempel anvendes niveau 1 (generel grundlæggende viden) om en person uden uddannelse, mens niveau 8 (mest avanceret viden) anvendes om en person med en doktorgrad.
 • Det er ikke hensigten, at EQF skal erstatte nationale referencerammer for kvalifikationer (NQF), men den skal lette samarbejdet mellem disse. Der etableres et nationalt EQF-koordinationspunkt i alle deltagerlande, som koordinerer gennemførelsen på nationalt plan og leverer oplysninger om, hvordan forholdet er mellem NQF’erne og EQF.

BAGGRUND

Bolognaerklæringen fra 1999 talte for mobilitet og gennemsigtighed i uddannelse i EU. I mellemtiden har Bolognaprocessen bragt EU tættere på et sammenligneligt, foreneligt og sammenhængende system for videregående uddannelser, hvilket udløste behovet for lignende handlinger for erhvervsuddannelser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1-7)

seneste ajourføring 12.01.2016

Top