EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JURI_AD(2018)625394

UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Ordfører for udtalelse: Jiří Maštálka

AD/2018/625394