EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Økonomi- og Valutaudvalget og Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/241 for så vidt angår kapitler om REPowerEU i genopretnings- og resiliensplaner og om ændring af forordning (EU) 2021/1060, forordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EF og afgørelse (EU) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Ordfører for udtalelse (*): Peter Jahr

AD/2022/735589